Doktersassistent

Doktersassistent (2)

Doktersassistent

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25695

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

De opleiding tot doktersassistent duurt drie jaar. Je wordt direct geschoold in alle toekomstige werkzaamheden. Dit gebeurt in een mix van verschillende soorten lessen. Zoals beroepsspecifieke theorielessen, denk aan zorgdragen voor intake, voorlichting en advies. Vaardigheidstrainingen en praktijklessen, bijvoorbeeld op het gebied van medisch-technisch handelen. En dan is er de beroepspraktijkvorming: via stages meedraaien.

Daarnaast krijg je op het college algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als doktersassistent help je elke dag mensen om gezond te blijven of weer beter te worden. En je hebt afwisselend werk! Je assisteert de arts bij allerlei medisch-technische handelingen. En je geeft advies aan patiënten om een klacht te verhelpen, maar ook om deze te voorkomen. 

Daarnaast organiseer je de dagelijkse gang van zaken in de praktijk. Ook voer je de administratie uit. En je zorgt ervoor dat alle middelen en materialen aanwezig en gebruiksklaar zijn.

Je werkt zelfstandig in een team. Meestal in huisartsenpraktijk of in een ziekenhuis. Maar je kunt ook een baan vinden in de sociale gezondheidszorg (zoals een Arbodienst), de jeugdgezondheidszorg (GGD), in een laboratorium of in een diagnostisch centrum.

Als doktersassistent wil je elke patiënt/cliënt de juiste zorg bieden. Je gaat altijd respectvol om met de patiënt en hun naasten, zoals familieleden. Je beschikt dan ook over veel inlevingsvermogen en een professionele houding. Je bent verder stressbestendig, communicatief en representatief. 

In het tweede leerjaar loop je tien weken stage, in het derde leerjaar twintig weken. Je loopt stage bij erkende leerbedrijven. Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze opleiding heeft maximaal 50 plaatsen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7,4
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 87%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
- 98%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Kans op stage
Startsalaris
uurloon
- -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 ± € 562,-
Leerjaar 2 ± € 127,-
Leerjaar 3 ± € 75,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters