In het kort

Wil je graag afwisselend werk, waarbij je ondersteuning biedt aan de (huis)arts en zorgt dat mensen beter worden? Dan is de opleiding doktersassistent bol wat voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25695
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige handelingen, het ondersteunen van de (huis)arts bij onderzoeken en het maken van afspraken. Denk aan hoe je communiceert met patiënten, het juiste advies geeft om klachten te verhelpen, maar ook het adviseren van patiënten om klachten te voorkomen. Je leert hoe je de dagelijkse gang van zaken in een (huisartsen)praktijk organiseert en hoe je materialen klaar maakt voor gebruik. Kortom, hoe je samen met de (huis)arts en andere doktersassistenten de beste zorg biedt aan patiënten. 

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de mbo-opleiding doktersassistent.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

De opleiding doktersassistent is verdeeld in een basisdeel en een verdiepend deel. Tijdens het basisdeel volg je, naast de algemene vakken, ook specifieke vakken die horen bij het beroep van een doktersassistent. Zo krijg je les in medicijnleer en triage. Bij triage leer je het bepalen van urgentie bij een zorgvraag. Tijdens het verdiepende deel van de opleiding kies je vakken die jij leuk vindt.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet! 

Samen met andere studenten volg je vaardigheidstrainingen en praktijklessen. Vaardigheden zijn taken waarvan het belangrijk is dat je die goed kunt uitvoeren. Zo oefen je met medisch-technische handelingen. Dit zijn handelingen waarvoor je bepaalde kennis en ervaring nodig hebt om ze te mogen uitvoeren. Ook oefen je met het geven van voorlichting en advies.

Ieder leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De duur van de stageperiode is per leerjaar verschillend. Wat je op school hebt geleerd, breng je tijdens de stage in de praktijk. 

Het Koning Willem I College regelt de stageplaatsen voor jou.

Na de studie doktersassistent kun je meteen aan de slag bij een huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum of op een polikliniek van een ziekenhuis. Maar een baan in de sociale gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, in een laboratorium of diagnostisch centrum is ook mogelijk. 

Je assisteert een arts bij onderzoeken, behandelingen en bij de digitale administratie. Elke dag help je mensen gezond te blijven of weer beter te worden. Je hebt veel contact met patiënten. Je staat ze te woord, ontvangt ze en zorgt ervoor dat ze gerust gesteld worden. Tijdens je werk neem je altijd een professionele houding aan en gaat met respect met mensen om. Je kunt je goed inleven en verwerkt gegevens zorgvuldig. 

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 ± € 562,-
Leerjaar 2 ± € 127,-
Leerjaar 3 ± € 75,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Deze opleiding heeft maximaal 50 plaatsen.

Tijdens de opleiding krijg je de hepatitis b vaccinatie aangeboden. De vaccinatie is verplicht als je begint met stage lopen.  

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. De kosten van een VOG worden betaalt door het leerbedrijf. 

 

Een schooldag

Dag
Woensdag
Engels  
PraktijklesAan de slag met vaardigheden!
Lunch
pauze
Anatomie  
PraktijklesMedisch-technisch handelen
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Student oefent met ontstekingswaarden in urine
40% Praktijk
60% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Theorie is de basis voor de opleiding doktersassistent. De theorie zorgt ervoor dat je de praktijk goed kunt uitvoeren. Daarom ben je zo'n 40% van de opleiding bezig in de praktijk.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 6,9
6,7 landelijk
Geslaagde studenten 94%
72% landelijk
Afgestudeerden met werk 100%
95% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024