In het kort

Maak jij producten van metaal, zodat machines en vrachtwagens perfect werken? Je leert het tijdens de opleiding verspaner!

Download PDF brochure
 • Leerweg / niveau: bbl / 2
 • Startmomenten: augustus
 • Duur: 2 jaar
 • Crebo: 25894

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het uitvoeren van verspanende technieken. Verspanende technieken zijn bewerkingen als lassen, frezen en slijpen. Met deze technieken maak je producten van metaal die nodig zijn voor de werking van machines of vrachtwagens. Je leert hoe je technische tekeningen leest, werkzaamheden voorbereidt en producten meet en controleert. Er worden hoge eisen gesteld aan producten die worden gemaakt door een verspaner. Daarom is er tijdens de opleiding veel aandacht voor verschillende kwaliteitseisen. Kort gezegd: hoe je producten van metaal voorbereidt, bewerkt en maakt.

Wanneer je op school bent, volg je algemene vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding verspaner bbl.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

De opleiding verspaner wordt op twee verschillende manieren aangeboden. Je kunt ervoor kiezen om zelf op zoek te gaan naar een leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf. Maar het is ook mogelijk om de opleiding te volgen via Middelbare Vakopleiding Metaal (MVM). Voor beide manieren geldt dat je één dag in de week theorielessen volgt op het Koning Willem I College.

De varianten op een rij

 1. Je regelt zelf een contract bij een erkend leerbedrijf
  Drie of vier dagen in de week werk je bij een erkend leerbedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerwerplek. Deze variant geldt voor alle regio’s waar de opleiding wordt aangeboden.

 2. Je volgt de opleiding via Middelbare Vakopleiding Metaal (MVM)
  Eén dag in de week volg je praktijklessen op het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Ook werk je twee of drie dagen in de week bij een erkend leerbedrijf. MVM kan je helpen bij het zoeken naar een leerwerkplek. Tijdens de opleiding krijg je extra begeleiding en ondersteuning vanuit MVM.

Als je een bbl-opleiding volgt, ben je het grootste gedeelte van de week al bezig in en met de praktijk. Dit doe je bij het erkende leerbedrijf waar je werkt. Op de momenten dat je naar het Koning Willem I College komt volg je theorielessen. Wat je tijdens deze lessen leert, helpt je de praktijk beter te begrijpen.

Volg je de opleiding verspaner bbl via MVM? Dan zijn praktijklessen in de metaalhal van het Koning Willem I College onderdeel van de opleiding.

Een bbl-opleiding is een combinatie van leren en werken. Voor jouw stage werk je drie of vier dagen per week bij een leerwerkplek. Daarvoor heb je een contract nodig bij een erkend leerbedrijf. Door het contract verdien je al meteen jouw eigen geld!

Starten met een bbl-opleiding kan pas als je een contract hebt bij een erkend leerbedrijf. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Wil je de opleiding volgen via Middelbare Vakopleiding Metaal (MVM)?
Dan kunnen zij je helpen bij het vinden van een geschikte leerwerkplek. Kijk op www.mvmdenbosch.nl voor meer informatie.

Met een diploma van de opleiding verspaner bbl ga je meestal aan de slag bij een toeleverend bedrijf in de metaalindustrie. Je werkt dan op de afdeling ‘machinaal verspanen’. Tijdens je werk maak je producten voor bedrijven uit verschillende industrieën.

Vaak maak je kleine series van producten, maar het kan ook zijn dat je één specifiek product maakt. Soms voer je routinematige werkzaamheden uit, soms niet-routinematige. Routinematig betekent werkzaamheden die je vaak herhaalt. Je maakt producten met behulp van verschillende machines. Je weet dan ook precies hoe deze machines werken. Je werkt rustig en geconcentreerd en houdt rekening met de kwaliteitseisen. Natuurlijk kan je altijd advies vragen aan een leidinggevende of collega met meer werkervaring.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 295,-
Leerjaar 1 ± € 410,-
Leerjaar 2 ± € 210,-


Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

 • een vmbo-diploma basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • of een diploma entreeopleiding
 • of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Daarnaast moet je werk én een contract hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

De officiële naam van deze opleiding is medewerker productietechniek. Deze naam staat dan ook op alle belangrijke papieren die je vanuit het Koning Willem I College krijgt.

De opleidingskosten worden bijna altijd vergoed door het erkende leerbedrijf waar je werkt.

Een schooldag

Dag
Woensdag
Rekenen  
KeuzedeelDuurzaamheid
TheorielesVerspanen
Lunch
pauze
InstructielesVerspanen
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Student slijpt metaal onderdeel
75% Praktijk
25% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Het beroep van een verspaner leer je door te doen! Daarom besteed je ongeveer 75% van de opleiding in en aan de praktijk.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid -
- landelijk
Geslaagde studenten -
- landelijk
Afgestudeerden met werk -
- landelijk
Gebouw locatie Onderwijboulevard

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Copyright Koning Willem I College 2024