Opleiding middenkaderfunctionaris bouw / bouwkunde (bol)

Bouwconstructies - Samenwerken - Technisch, ruimtelijk en rekenkundig inzicht - Organiseren - Problemen analyseren - Problemen oplossen - Woning- en Utiliteitsbouw Daarnaast leer je hoe je een pre

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Deze opleiding wordt aangeboden in projectvorm, dat wil zeggen dat een project centraal staat en alle theorie en vaardigheden worden opgedaan tijdens een project. De opleiding bestaat uit verschillende boeiende projecten zoals studentenhuis, vrijstaande woning, bedrijfspand, appartementencomplex. Ook renovatieprojecten en vernieuwbouwprojecten komen aan bod. Je werkt samen of individueel in een open ruimte onder begeleiding van verschillende docenten.

Onderdelen die steeds aan de orde komen tijdens deze projecten zijn de volgende:

 • het maken van tekeningen
 • een 3D-model/BIM-model
 • materiaalkeuzes
 • plannen en begroten
 • bestek schrijven
 • installaties
 • detailleren
 • berekenen van de constructie

Als rode draad bij ieder project is het nastreven van duurzaamheid en energienul bouwen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende tekenprogramma's zoals Autocad, Sketchup en Revit en je maakt gebruik van de 3D printer, VR-bril en lasercutmachine om je maquettes te maken. Alle fases van het bouwproces, zoals ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering, komen meerdere keren aan bod tijdens je projecten. Je leert te organiseren, coördineren, samenwerken en het voeren van een projectadministratie. Je besteedt ook aandacht aan je rekenkunde en communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands als Engels.

Je komt meestal vier dagen per week naar het Koning Willem I College. Als het verkorte driejarige traject mogelijk is, kom je vijf dagen per week naar het college.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding middenkaderfunctionaris bouw / bouwkunde (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Overal in Nederland wordt gebouwd. Daar waar je kranen, steigers of een bouwkeet ziet, weet je zeker dat er gebouwd wordt. Dit kan in de woningbouw zijn, maar ook in de utiliteit. Van woningen tot scholen. En van kantoren tot fabrieken, hotels en ziekenhuizen.

Als middenkader functionaris Bouwkunde ben je actief in deze woning- of utiliteitsbouw. Je bent meestal in dienst bij een aannemersbedrijf, bouwkundig tekenbureau, bouwadviesbureau, woningbouwvereniging of een overheidsinstantie. Je kunt onder andere werkvoorbereider, assistent uitvoerder, calculator, bouwkundig tekenaar, bouwkundig adviseur, assistent opzichter of BIM-modelleur worden.

Wat je daar doet? Denk aan de voorbereiding van het bouwen, het uitzoeken van de juiste materialen en het berekenen van kosten.

Eisen op het gebied kwaliteit, duurzaamheid en maatwerk maken jouw werk extra uitdagend. Het is dan ook best een veeleisend beroep. Je moet niet alleen technisch, rekenkundig en creatief zijn. Je moet ook sterk zijn in overleggen met collega's en leidinggeven aan projecten.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4  

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem dan contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Ongeveer een derde van de opleiding bestaat uit stage, verspreid over de vier leerjaren. Stagebedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn, aannemersbedrijven (kantoor en bouwplaats), ingenieursbureaus, tekenbureaus, woningstichting en gemeentes. Buitenlandse stages behoren tot de mogelijkheden.

Voor ieder stageblok zijn opdrachten geformuleerd die je moet uitvoeren. Je stagecoördinator zal je graag adviseren bij je keuze.

Voor je stages moet je zelf een leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo niveau. Afhankelijk van de hbo instelling zijn er mogelijkheden om als mbo student een aangepast studietraject te volgen. Dit kan studietijdverkorting opleveren.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o paspoort
     o identiteitsbewijs
     o rijbewijs
     o verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Aanvullende informatie

  

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken