Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw

Middenkaderfunctionaris Infra (1)

Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25871

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Deze opleiding bestaat uit verschillende boeiende projecten. Zoals: jachthaven, brug, in- en uitbreidingsplan en gebiedsontwikkeling. Onderdelen die steeds aan de orde komen zijn de volgende:

  • Maken van tekeningen
  • Planningen, begrotingen en bestekken
  • Maatvoeren en begeleiden van de uitvoering
  • Detailleren en berekenen van constructies
  • Inspecteren en beheren van projecten
  • Organiseren, coördineren en voeren van projectadministratie

Er wordt ook ruim aandacht besteed aan je rekenkundige en communicatieve vaardigheden. Zowel in het Nederlands, als in het Engels en Duits.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Je komt meestal vier* dagen in de week naar het Koning Willem I College. * Als het verkorte driejarige traject mogelijk is, kom je vijf dagen per week naar het college.

Werken in de infra (grond-, water- en wegenbouwkunde) is iets om trots op te zijn. Infrastructurele werken zijn het geheel van wegen, vaarwegen, spoorwegen, sluizen, bruggen, viaducten, tunnels en ondergrondse transportsystemen. Vitale onderdelen dus van onze maatschappij!

Als middenkaderfunctionaris infra kun je betrokken worden bij het ontwerpen, voorbereiden, bouwen en onderhouden van allerlei soorten projecten. Meestal ben je in dienst bij een aannemer in de wegenbouw en waterbouw, ingenieursbureau, overheid, waterschap of spoorbouwbedrijf. 

Om in deze branche te kunnen slagen moet je heel wat in je mars hebben. Zo moet je (uiteraard) deskundig zijn, beslissingen kunnen nemen en bedrijfsmatig kunnen handelen.

Tijdens de opleiding wordt regelmatig in de praktijk stage gelopen. Organisaties die hiervoor in aanmerking komen zijn aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten en waterschappen. Buitenlandse stages behoren ook tot de mogelijkheden. Voor ieder stageblok zijn opdrachten geformuleerd die je moet uitvoeren.

Je stagecoördinator zal je graag adviseren bij je keuze. Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Je kunt deze opleiding eventueel verkort doorlopen.

* Inclusief indicatie aanschaf laptop

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1* ± € 825,-
Leerjaar 2 € 168,-
Leerjaar 3 € 157,-
Leerjaar 4 € 113,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters