Middenkaderfunctionaris bouw / Bouwkunde

Middenkader bouw en infra (2)

Middenkaderfunctionaris bouw / Bouwkunde

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25870

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Deze opleiding wordt aangeboden in projectvorm, dat wil zeggen dat een project centraal staat en alle theorie en vaardigheden worden opgedaan tijdens een project. De opleiding bestaat uit verschillende boeiende projecten zoals studentenhuis, vrijstaande woning, bedrijfspand, appartementencomplex. Ook renovatieprojecten en vernieuwbouwprojecten komen aan bod. Je werkt samen of individueel in een open ruimte onder begeleiding van verschillende docenten.

Onderdelen die steeds aan de orde komen tijdens deze projecten zijn de volgende:

 • het maken van tekeningen
 • een 3D-model/BIM-model
 • materiaalkeuzes
 • plannen en begroten
 • bestek schrijven
 • installaties
 • detailleren
 • berekenen van de constructie

Als rode draad bij ieder project is het nastreven van duurzaamheid en energienul bouwen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende tekenprogramma's zoals Autocad, Sketchup en Revit en je maakt gebruik van de 3D printer, VR-bril en lasercutmachine om je maquettes te maken. Alle fases van het bouwproces, zoals ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering, komen meerdere keren aan bod tijdens je projecten. Je leert te organiseren, coördineren, samenwerken en het voeren van een projectadministratie. Je besteedt ook aandacht aan je rekenkunde en communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands als Engels.

Je komt meestal vier dagen per week naar het Koning Willem I College. Als het verkorte driejarige traject mogelijk is, kom je vijf dagen per week naar het college.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Overal in Nederland wordt gebouwd. Daar waar je kranen, steigers of een bouwkeet ziet, weet je zeker dat er gebouwd wordt. Dit kan in de woningbouw zijn, maar ook in de utiliteit. Van woningen tot scholen. En van kantoren tot fabrieken, hotels en ziekenhuizen.

Als middenkader functionaris Bouwkunde ben je actief in deze woning- of utiliteitsbouw. Je bent meestal in dienst bij een aannemersbedrijf, bouwkundig tekenbureau, bouwadviesbureau, woningbouwvereniging of een overheidsinstantie. Je kunt onder andere werkvoorbereider, assistent uitvoerder, calculator, bouwkundig tekenaar, bouwkundig adviseur, assistent opzichter of BIM-modelleur worden.

Wat je daar doet? Denk aan de voorbereiding van het bouwen, het uitzoeken van de juiste materialen en het berekenen van kosten.

Eisen op het gebied kwaliteit, duurzaamheid en maatwerk maken jouw werk extra uitdagend. Het is dan ook best een veeleisend beroep. Je moet niet alleen technisch, rekenkundig en creatief zijn. Je moet ook sterk zijn in overleggen met collega's en leidinggeven aan projecten.

Ongeveer een derde van de opleiding bestaat uit stage, verspreid over de vier leerjaren. Stagebedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn, aannemersbedrijven (kantoor en bouwplaats), ingenieursbureaus, tekenbureaus, woningstichting en gemeentes. Buitenlandse stages behoren tot de mogelijkheden.

Voor ieder stageblok zijn opdrachten geformuleerd die je moet uitvoeren. Je stagecoördinator zal je graag adviseren bij je keuze.

Voor je stages moet je zelf een leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Je kunt deze opleiding eventueel verkort doorlopen.

* Inclusief indicatie aanschaf laptop

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Mbo-diploma niveau 3
 • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen associate degree of hbo niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1* € 1375,-
Leerjaar 2 € 38,-
Leerjaar 3 € 44,-
Leerjaar 4 € 0,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters