Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw / Urban design

Docent overlegt met studenten over de opbouw van een maquette voor een nieuwe woonwijk Docent overlegt met studenten over de opbouw van een maquette voor een nieuwe woonwijk Docent overlegt met studenten over de opbouw van een maquette voor een nieuwe woonwijk

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw / Urban design

In het kort

Hoe leven en werken we in de nabije toekomst? En hoe kun je inspelen op een veranderend klimaat? Daar maak je bij de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design toekomstplannen voor!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 4 jaar
  • Crebo: 25873

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het bedenken en inrichten van openbare ruimtes. Je gaat aan de slag met ruimtelijk inzicht, creativiteit en het maken van duurzame en toekomstbestendige plannen. Belangrijk is dat je ideeën ook goed kunt uitwerken. Daarom leer je tijdens deze opleiding in de richting van verkeerskunde het tekenen van plattegronden en het maken van 3D-tekeningen in programma’s als AutoCAD, Illustrator, InDesign, Photoshop en GIS. Maar je gaat ook aan de slag met het berekenen van de kosten van jouw ideeën, met welke regels, wetten en eisen je rekening moet houden en het verzamelen van gegevens om de ideeën uit te werken naar haalbare plannen.

Wanneer je op school bent, volg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens deze urban design opleiding werk je aan verschillende projecten. Onderwerpen van deze projecten zijn bijvoorbeeld het ontwerpen van een straat, wijk, park of het herstructureren van een stad.

Alles wat je tijdens de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design maakt en bedenkt, verzamel je in een portfolio. Daarmee laat je zien wat je allemaal kan. Het portfolio is een onderdeel van jouw afstudeerproject in het laatste leerjaar van deze opleiding ruimtelijke ordening.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Tijdens de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design werk je, samen met andere studenten, aan verschillende projecten. Dit doe je in een open leeromgeving op het Koning Willem I College. Dit is een grote ruimte, waar je naast het werk aan jouw laptop, ook gebruik kunt maken van 3D-printers, VR-brillen en lasermachines. Maar je gaat ook aan de slag met het tekenen van plattegronden, het maken van 3D-tekeningen en het presenteren van jouw ideeën. En natuurlijk breng je af en toe een bezoek aan bedrijven. Dan kun jij vast zien hoe het er ‘in het echt’ aan toe gaat!

Ieder leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De duur van de stageperiode is per leerjaar verschillend.

Wat je op school hebt geleerd, breng je tijdens de stage in de praktijk. Je kiest zelf bij welk leerbedrijf je dit doet, maar het is wel belangrijk dat het leerbedrijf erkend is. Daarnaast krijg je vanuit het Koning Willem I College een advies over de gekozen stageplaats. Op www.stagemarkt.nl vind je alle erkende bedrijven.

Met een diploma van de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design kun je aan de slag in de wereld van de stedenbouw, ruimtelijke ordening, planologie, verkeer en mobiliteit of landschap. Je werkt als bijvoorbeeld stedenbouwkundig ontwerper, verkeerskundig tekenaar of planvisualist bij een advies- en ingenieursbureau of de overheid.

In jouw werkzaamheden ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van ontwerpen en de planning. Daarbij doe je onderzoek naar de omgeving, de geschiedenis en het juridische onderdeel. Ook zorg je ervoor dat ideeën tot leven komen, door tekeningen of plattegronden te maken. Tijdens het voorbereiden van de plannen houd je rekening met de eisen en belangen van anderen, zoals de opdrachtgever, omwonenden of de overheid. Daarnaast bereid je besluiten voor en zorg je ervoor dat alle informatie goed wordt opgeslagen. Je draagt bij aan een goed ingerichte openbare ruimte en zorgt voor een fijnere leefomgeving voor iedereen.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Heb je geen zin om nog 4 jaar te studeren? Dan kun je ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1* € 1500,-
Leerjaar 2 € 220,-
Leerjaar 3 € 220,-
Leerjaar 4 € 220,-
*Kosten zijn inclusief de aanschaf van een laptop


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 80,-
Leerjaar 2 € 350,-
Leerjaar 3 € 350,-
Leerjaar 4 € 350,-

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Het is mogelijk om deze urban design opleiding versneld af te ronden. 

Ervaringen van (oud)-studenten


Een combinatie van techniek, creatief en taal

Ilona is vierdejaars student van de mbo-opleiding urban design aan het Koning Willem I College en maakte ‘per toeval’ kennis met de opleiding. “Ik heb op een heleboel scholen gekeken naar een opleiding die ik wilde gaan volgen. Maar ik keek eigenlijk niet voor de opleiding die ik nu volg,” lacht Ilona.

Ilona Uijt de Haag | Student middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design

Lees meer
Student houdt een rol papier met tekeningen en ontwerpen vast

Een schooldag

Dag
Woensdag
Projectles  
Gastles stedenbouwkundigeBreid vragen voor!
Lunch
pauze
Nederlands  
Projectles  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Schets van een nieuw te ontwikkelen woonwijk
35% Praktijk
65% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

De theorie is de basis! Daarom besteed je ongeveer 35% van de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design in en aan de praktijk. De overige tijd ben je bezig met de theorie. De theorie helpt je om de praktijk beter te begrijpen.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 6,9
6,8 landelijk
Geslaagde studenten 79%
70% landelijk
Afgestudeerden met werk -
94% landelijk
Gebouw locatie Onderwijboulevard

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Copyright Koning Willem I College 2024