Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw / Urban design

Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw (1)

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw / Urban design

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25873

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Heb jij interesse voor stedenbouw en techniek? De opleiding Urban Design leert je hoe je de openbare ruimte goed inricht, visualiseert zodat het voor anderen inzichtelijk is en hoe je dit wettelijk vastlegt.  

Je ontwikkelt hier op het college je ruimtelijk inzicht en creativiteit. Je tekent plattegronden en 3d-tekeningen, zowel met het potlood als met de computer. Je werkt daarbij met grafische tekenprogramma's, zoals Autocad, Illustrator en Photoshop en daarnaast werk je met GIS (Geographical Information Systems).

De opleiding is opgesplitst in een aantal projecten. Denk aan: de straat, de wijk, het park of een herstructurering. Het examen bestaat uit een afstudeerstage en een individueel afstudeerproject waarvan het portfolio gebruikt wordt al bewijsstuk dat je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden. Daarna kun je aan de slag als stedenbouwkundig tekenaar of verkeerskundig tekenaar, maar de studie is tevens opgezet als vooropleiding voor het hbo. Je wordt vier dagen per week ingeroosterd*.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.  

* Als het verkorte driejarige traject mogelijk is, kom je vijf dagen per week naar het college. 

De stad blijft mensen trekken en steden blijven groeien. De aandacht voor het stedelijk openbaar gebied neemt daarom ook toe. 

Hoe leven en werken we in de nabije toekomst? Meer hoogbouw? Meer natuurgebieden? Of moeten deze juist plaatsmaken voor ruim opgezette woonwijken? Hoe ziet het plein in de stad eruit? Hoe kun je inspelen op een veranderend klimaat?

Als middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design bepaal jij, in een ontwerpteam met anderen, hoe onze omgeving er straks uitziet. Het gaat daarbij om de stedenbouwkundige situatie, maar ook om de individuele beleving van mensen, omdat een goed ingerichte openbare ruimte bijdraagt aan het woongenot en veiligheidsgevoel. Je houdt daarbij rekening met de eisen en belangen van anderen, zoals van de opdrachtgever, omwonenden en de overheid. Jij bent degene die voor anderen in kaart en beeld brengt hoe de situatie is en hoe die gaat veranderen. 

Je wordt opgeleid als stedenbouwkundig of verkeerskundig tekenaar en planvisualist en je komt te werken in de dynamische wereld van de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, planologie, verkeer en mobiliteit of landschap, zowel bij advies- en ingenieursbureaus als bij overheden.

Het gaat niet alleen om het 'grote plaatje', maar ook om de individuele beleving van mensen. Een goed ingerichte openbare ruimte draagt bij aan het woongenot en veiligheidsgevoel. Jij kunt daaraan bijdragen! 

Het doel van de stage is het leren van handelingen en gedragingen in de beroepswerkelijkheid. In elk leerjaar loop je stage. Eerste jaar: 5 weken, tweede jaar 10 weken, derde jaar 20 weken en in het vierde jaar nog eens 19 - 20 weken. 

Stageplaatsen vind je bij stedenbouwkundige bureaus, bureaus voor landschapsarchitectuur en openbare ruimte, civieltechnische bureaus, gemeentes of projectontwikkelaars.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Het Koning Willem I College adviseert of een stageplek passend is voor jou. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Je kunt deze opleiding eventueel verkort doorlopen.

* Inclusief indicatie aanschaf laptop

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1* € 1500,-
Leerjaar 2 € 170,-
Leerjaar 3 € 170,-
Leerjaar 4 € 140,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters