Middenkaderfunctionaris bouw / Commerciële bouwkunde

Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw

Middenkaderfunctionaris bouw / Commerciële bouwkunde

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25870

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Deze opleiding wordt aangeboden in projectvorm, dat wil zeggen dat een project centraal staat en alle theorie en vaardigheden worden opgedaan tijdens een project. De opleiding bestaat uit verschillende boeiende projecten, waarbij naast de bouwkundige kennis ook aandacht wordt besteed aan facetten uit de makelaardij en projectontwikkeling. Ook renovatieprojecten en vernieuwbouwprojecten komen aan bod. Je werkt samen of individueel in een open ruimte onder begeleiding van verschillende docenten. Onderdelen die steeds aan de orde komen tijdens deze projecten zijn de volgende:

 • het maken van tekeningen
 • een 3D-model/BIM-model
 • materiaalkeuzes
 • plannen en begroten
 • bestek schrijven
 • brochures schrijven
 • locatie-, doelgroep- of haalbaarheidsonderzoek

Als rode draad bij ieder project is het nastreven van duurzaam en energienul bouwen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende tekenprogramma's zoals AutoCad, Sketchup en Revit en je maakt gebruik van de 3D printer, VR-bril en lasercutmachine om je maquettes te maken.

Je leert organiseren, coördineren, samenwerken en het voeren van een projectadministratie. En daarnaast word je getraind in het presenteren van je project. Je besteedt ook aandacht aan je rekenkunde en communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands als Engels.

Je komt meestal vier dagen per week naar het Koning Willem I College. Als het verkorte driejarige traject mogelijk is, kom je vijf dagen per week naar het college.

Iedere opdracht heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleidi

Het ontwerpen en realiseren van onroerend goed (woningen, kantoren, scholen e.d.) is bijzonder. Het aankopen of verkopen van panden of percelen, ontwikkelen van locaties of onderzoeken van bouwmogelijkheden behoort tot deze sector.

Als middenkaderfunctionaris Commerciële bouwkunde ben je actief in de sector onroerend goed. Je bent meestal in dienst bij een makelaar, projectontwikkelaar of woningbouwvereniging, maar ook aannemersbedrijf, bouwkundig tekenbureau, bouwadviesbureau of een overheidsinstantie kan tot de mogelijkheden behoren. Je kunt onder andere assistent makelaar of projectontwikkelaar, werkvoorbereider, assistent uitvoerder, calculator, bouwkundig tekenaar, bouwkundig adviseur, assistent opzichter of BIM-modelleur worden.

Wat je daar doet? Denk aan kopersbegeleiding, brochures samenstellen, tekeningen maken, locatie- of doelgroeponderzoeken, de voorbereiding van het bouwen, het uitzoeken van de juiste materialen en het berekenen van kosten. Eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en maatwerk maken jouw werk extra uitdagend. Het is dan ook best een veeleisend beroep. Je moet niet alleen technisch, rekenkundig en creatief zijn. Je moet ook sterk zijn in overleggen met klanten of collega's en leidinggeven aan projecten.

Ongeveer een derde van de opleiding bestaat uit stage, verspreid over de vier leerjaren. Stagebedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn, aannemersbedrijven (kantoor en bouwplaats), ingenieursbureaus, tekenbureaus, woningstichting en gemeentes. Makelaars zijn in het eerste en tweede jaar ook mogelijk, daarnaast behoren buitenlandse stages ook tot de mogelijkheden.

Voor ieder stageblok zijn opdrachten geformuleerd die je moet uitvoeren. Je stagecoördinator zal je graag adviseren bij je keuze.

Voor je stages moet je zelf een leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Je kunt deze opleiding eventueel verkort doorlopen.

* Inclusief indicatie aanschaf laptop

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Mbo-diploma niveau 3
 • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1* € 1525,-
Leerjaar 2 € 38,-
Leerjaar 3 € 33,-
Leerjaar 4 € 0,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters