Opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design (bol)

Stedenbouw- Ruimtelijk inzicht - Plannen - Constructies - Samenwerken - Calculaties - Adviseren - Flexibiliteit - Werkvoorbereider

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Heb jij interesse voor stedenbouw en techniek? De opleiding Urban Design leert je hoe je openbare ruimte goed inricht. Goed wil onder meer zeggen: toekomstbestendig, slim, betaalbaar, veilig, flexibel en duurzaam.

Je ontwikkelt hier op het college je ruimtelijk inzicht en creativiteit. Je tekent plattegronden en 3d-tekeningen, zowel met het potlood als met de computer. Je werkt daarbij met grafische tekenprogramma's, zoals Autocad en Photoshop.

De opleiding is opgesplitst in een aantal projecten. Denk aan: de straat, het park, het plein en de nieuwbouwwijk. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Je wordt vier dagen per week ingeroosterd*.

Voor het examen stel je een bewijsmap samen. Hierin verzamel je bewijzen dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

Daarna kun je aan de slag als stedenbouwkundig tekenaar, maar de studie is met name opgezet als vooropleiding voor het hbo. Kijk voor meer info bij Welke vervolgopleiding kan ik straks doen?

* Als het verkorte driejarige traject mogelijk is, kom je vijf dagen per week naar het college. 

Opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

De stad blijft mensen trekken en steden blijven groeien. De aandacht voor het stedelijk openbaar gebied neemt daarom ook toe. 

Hoe leven en werken we in de nabije toekomst? Meer hoogbouw? Meer natuurgebieden? Of moeten deze juist plaatsmaken voor ruim opgezette woonwijken? Hoe ziet het plein in de stad eruit?

Als middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw / urban design bepaal jij mede (samen met anderen natuurlijk) hoe onze omgeving er straks uit ziet. Je moet hierbij altijd rekening houden met verschillende belangen. Bijvoorbeeld van bewoners en bedrijven, maar ook van de overheid.

Het gaat niet alleen om het 'grote plaatje', maar ook om de individuele beleving van mensen. Een goed ingerichte openbare ruimte draagt bij aan het woongenot en  veiligheidsgevoel. Jij kunt daaraan bijdragen!

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem dan contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Het doel van de stage is het leren van beroepsgedrag in de beroepswerkelijkheid. In elk leerjaar loop je stage. Eerste jaar: 4 weken, tweede jaar 10 weken, derde jaar 20 weken en in het vierde jaar nog eens 19 - 20 weken.

Een stageplek vind je meestal bij een gemeente of provincie, een stedenbouwkundig bureau, een groot architectenbureau of een ingenieursbureau.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Het Koning Willem I College adviseert of een stageplek passend is voor jou.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo niveau. Afhankelijk van de hbo instelling zijn er mogelijkheden om als mbo student een aangepast studietraject te volgen zoals Associate degree. Dit kan studietijdverkorting opleveren.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Aanvullende informatie

 

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken