Opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg praktijkgestuurd leren (bbl)

Thuiszorg - Verzorgen stabiele thuissituatie - Structureren - Praktische begeleiding - Sociale begeleiding - Stimuleren - Ouderen - Verslaafden - Probleemgezinnen - Sterk in je schoenen

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je gaat één dag per week naar school. Hier volg je werkplaatsen (bijvoorbeeld: Zorg, Begeleiden, Professional) en de vakken Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap, Engels en keuzedelen. 

Situaties op de beroepspraktijkvorming zijn leidend voor de inhoud van het onderwijs op school. Het kwalificatiedossier is hierbij altijd het uitgangspunt. Je doorloopt op die manier de lesstof in eigen volgorde en in eigen tempo. Er zijn ook regelmatig groepsbijeenkomsten op thema‚Äôs. 

Alles wat je leert, verzamel je in een portfolio. Iedere vier á vijf weken bespreek je samen met de begeleider van school (schoolcoach) en de beroepsprakijkvorming (praktijkcoach) je voortgang. Iedere tien weken bespreek je ook samen jouw opgebouwde portfolio. Het doel van Praktijkgestuurd leren is om jou in jouw eigen tempo te laten leren en jou te begeleiden richting jouw diploma.

Opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg praktijkgestuurd leren (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

In de maatschappelijke zorg help je mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je werk is gericht op activerende begeleiding, maar je hebt ook verzorgende taken.

Als Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg help je mensen van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je biedt ondersteuning en begeleiding van mensen bij dagelijkse bezigheden en hun functioneren in de maatschappij. Je leert de cliënt om te gaan met zijn/haar beperking en je ondersteunt hen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt vanuit de mogelijkheden die de cliënt heeft naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toe. Daar waar dat niet mogelijk is neem je de zorgtaken over. Daarnaast ben je in staat de zorg rondom een cliënt te coördineren. 

Je kunt aan de slag bij organisaties voor mensen met een chronische ziekte, zoals psychogeriatrische stoornissen en/of instellingen voor ouderen, gehandicaptenzorg of waar jeugdhulp wordt geboden. Denk hierbij aan een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum.   

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Je werkt minimaal 24 uur per week en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Je werkt in een instelling waar je ervaring opdoet in de gekozen beroepsrichting. Hiervoor sluit je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst af.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding! Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken