Opleiding maatschappelijke zorg praktijkgestuurd leren (bol)

Activiteiten organiseren - Dagbesteding - Cliënten met een beperking - Creatief - Inlevingsvermogen - Activiteitencentrum - Woonvoorziening - Gesprekken voeren

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je leert in, met en van de praktijk. Gedurende je hele opleiding loop je 16 uur stage per week. Je komt gemiddeld twee dagen in de week naar school.

De ervaringen die je in de praktijk opdoet bepalen mede wat je op school gaat leren. Alles wat je leert verzamel je in een portfolio. Je krijgt wekelijks persoonlijke begeleiding van een schoolcoach en/of praktijkcoach. Samen met jou spreken we af wat je wannneer gaat leren. We zorgen er samen met jou voor dat je alles leert wat nodig is voor het behalen van je diploma.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken die je opleiding een meerwaarde geven. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het vakgebied. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding maatschappelijke zorg praktijkgestuurd leren (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

In de maatschappelijke zorg help je mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook heb je verzorgende taken.

Je werkt met mensen van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je biedt ondersteuning en begeleiding bij dagelijkse bezigheden en het functioneren in de maatschappij. Je leert de cliënt om te gaan met een beperking en ondersteunt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je werkt vanuit de mogelijkheden die de cliënt heeft naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toe. Daar waar dat niet mogelijk, is neem je de zorgtaken over. Daarnaast coördineer je de zorg rondom de cliënt. 

Na het afronden van de opleiding kun je aan de slag bij organisaties voor mensen met een chronische ziekte, zoals psychogeriatrische stoornissen en/of in instellingen voor ouderen, gehandicaptenzorg of waar jeugdhulp wordt geboden. Dit kan zijn in een dagverblijf, zorgcentrum of activiteitencentrum. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

In elk leerjaar loop je vanaf periode 1 16 uur stage in een instelling. Tijdens het derde leerjaar loop je 16 uur stage bij een instelling die past bij jouw uitstroomprofiel. Het is ook meteen het jaar waarin je bijna al je examens aflegt. De examens doe je zowel in je stage als op school. Wij regelen de stageplaatsen voor jou waar praktijkcoaches, naast onze schoolcoaches, je begeleiden. Daarbij staan wij open voor je eigen inbreng.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
    o paspoort
    o identiteitsbewijs
    o rijbewijs
    o verblijfsvergunning
 • Na aanmelding word je soms uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken