Opleiding verzorgende IG praktijkgestuurd leren (bol)

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je leert in, met en van de praktijk. Gedurende de hele opleiding loop je 16 uur per week stage. Naast de stage ga je twee dagen per week naar school. De ervaringen die je in de praktijk opdoet bepalen mede wat je op school gaat leren. Alles wat je leert verzamel je in een portfolio. Je krijgt wekelijks persoonlijk begeleiding van een schoolcoach en/of praktijkcoach. Samen spreek je af wat je wanneer gaat leren. Samen met jou wordt er voor gezorgd dat je alles leert wat nodig is voor het behalen van je diploma.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken die je opleiding een meerwaarde geven. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in jouw vakgebied. Of je kiest voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.  

Opleiding verzorgende IG praktijkgestuurd leren (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven. Daarbij ben je zorgverlener, je organiseert de zorg, maar je houdt je ook bezig met preventie en voorlichting over een gezonde leefstijl. In dit beroep moet je voortdurend samenwerken: met de zorgvrager, collega’s, andere beroepsgroepen en de naaste familie. Je krijgt ook te maken met technologie in de zorg en leert daarmee werken.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met mantelzorgers. Een mantelzorger is een ouder, partner, kind of vriend die langdurige zorg verleent aan de zorgvrager. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je te richten op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. 

Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken. 

Waar kan ik aan het werk?
Als Verzorgende-IG kan je aan de slag in allerlei verschillende beroepspraktijken en zorgsituaties. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg Techniek, Economie, Zorg en Welzijn of Landbouw  
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4
 • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.  

Wat doe ik tijdens de stage?

Gedurende de hele opleiding loop je 16 uur per week stage. Tijdens deze stage doe je praktijkervaring op. Je komt bij mensen met vaak meerdere of ingewikkelde zorgproblemen. Naast de stage ga je twee dagen per week naar school.

Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling. Let op! In het eerste en tweede leerjaar dien je om 07.00 uur op je stageadres aanwezig te kunnen zijn (ook met openbaar vervoer). Vanaf het derde jaar dien je alle diensten (ook 's avonds en 's nachts) te kunnen doen. Als het openbaar vervoer dat niet mogelijk maakt, zul je zelf alternatief vervoer moeten regelen.

Je loopt stage bij erkende leerbedrijven. Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.  

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

MBO-Verpleegkundige. Post-mbo studies, gericht op specialisatie in de verzorging, zoals vervolgcursussen revalidatie, psychogeriatrie, terminale zorg, kraamzorg en thuiszorg

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg

Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Indien nodig word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.  
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

De informatie wordt opgehaald

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken