Coronavirus - veelgestelde vragen

FAQ Coronavirus

Laatste update 3 april, 11.50 uur.

English version: see here 

Gaat mijn examen door?
Tot en met 6 april 2020 neemt het Koning Willem I College geen enkel examen af. In de periode van 7 tot en met 28 april
  nemen we alleen in uitzonderlijke situaties examens af. Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit van de examens en de veiligheid van onze studenten en examinatoren voorop staat. Daarom nemen we alleen examens af die we op afstand kunnen organiseren. Studenten krijgen via hun eigen opleiding te horen om welke examens dit precies gaat. Examens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen krijgen voorrang.

Verder gaan de rekenexamens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen niet door, tenzij je zelf aangeeft het examen toch te willen doen. Wanneer het rekenexamen al is afgenomen, komt het cijfer op de resultatenlijst te staan. Dat geldt ook voor cijfers die al gehaald zijn voor keuzedelen.  

De centrale examens voor onze vavo-studenten gaan, niet door. De resultaten van de schoolexamens tellen mee voor het behalen van het diploma. 

Wat zijn de gevolgen voor mij?
Op dit moment brengen we de gevolgen in beeld. We doen uiteraard ons uiterste best om ervoor te zorgen je op een later moment de kans krijgt alsnog je examens te doen. Voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen hebben we extra aandacht, zodat zij de kans krijgen op tijd examens te doen voor het behalen van hun diploma. 

Mag ik mijn (praktijk)examens inleveren op school?
Inleveren van (examen)werk kan alleen bij de beveiliging bij de hoofdingang van de locatie Vlijmensenweg (aan de Henri Dunantstraat). Doe je werk in een gesloten envelop, waar duidelijk op staat:

-        Je naam

-        Je studentnummer

-        Je opleiding

-        Je afdeling

Je hoort van je eigen opleiding wat precies de bedoeling is: wanneer je examenwerk moet inleveren en wat je precies moet doen.

Gaan binnenlandse stages gewoon door?

Bol-studenten
Bol-stages gaan zoveel mogelijk door, tenzij anders volgt uit de overheidsrichtlijnen (zoals bijvoorbeeld in de horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of jou niet meer kan of wil begeleiden. Als student heb je ook het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen wanneer dit, naar jouw mening, tot een te risicovolle situatie leidt. Als je je stage zelf onderbreekt of moet onderbreken van je stagebedrijf, neem dan contact op met je stagecoördinator of bpv-consulent. Het kan zijn dat je je stage later moet inhalen, soms kan dit helaas leiden tot een langere opleidingsduur. Loop je stage in een cruciale sector en wordt jou gevraagd om extra te komen helpen, dan zijn hier wellicht mogelijkheden voor. Neem hiervoor contact op met jouw opleiding. 

Bbl-studenten
Bpv kan doorgaan, op voorwaarde dat het leerbedrijf dat toestaat en handelt volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Het wel of niet doorzetten van de bpv in het leerbedrijf is in eerste instantie ter beoordeling aan het leerbedrijf zelf en aan de student, die als werknemer in het leerbedrijf aan de slag is. 

Komen studenten die stage lopen in het buitenland terug?
Alle studenten die stageliepen in het buitenland zijn terug. 

Wat gebeurt er nu met diploma-uitreikingen?
Tot en met 28 april vinden er geen diploma-uitreikingen plaats.

Gaan interne stages (dus op het college) door? 
Voor onze interne stagiaires geldt dat de locaties voor studenten gesloten zijn. Dus ook voor hen. Dit geldt ook voor alle stagiaires van MBO Opleidingsschool 's-Hertogenbosch.
   
Wat gebeurt er met verzoeken voor extra stagetijd?
Het verzoek van stagebedrijven voor extra stagetijd (bijvoorbeeld in de zorg en kinderopvang) wordt gecoördineerd vanuit de Veiligheidsregio en gebeurt op basis van vrijwilligheid. De gevolgen hiervan voor examens en lesuren moeten we nog in beeld brengen.

Tot wanneer is de school gesloten?
Het kabinet heeft nu besloten dat de scholen tot en met dinsdag 28 april gesloten zijn en onderwijs op afstand blijven bieden.
 
Betekent dit dat er geen lessen worden gegeven?
De lessen op de locaties gaan inderdaad niet door. Waar mogelijk bieden we lessen online aan. Hiervoor werken we samen met andere mbo-scholen. De mogelijkheden verschillen per onderwijsafdeling. Uitgangspunt is dat het leren zoveel mogelijk doorgaat.
 
Hoe zit het met lessen in praktijkvakken?
Er zijn opleidingen waarvoor onderwijs op afstand extra moeilijk is. Dat geldt vooral voor opleidingen met veel praktijkvakken. Bij deze opleidingen bekijken we of theoretische vakken (die online gegeven kunnen worden) naar voren gehaald kunnen worden in het lesprogramma. De praktijkvakken die niet verschoven kunnen worden, gaan tot en met dinsdag 28 april niet door. 
 
Is het online lesprogramma verplicht?
Ja, het online lesprogramma is verplicht. We verwachten van jou dat je de komende tijd mee blijft doen aan het lesprogramma. Tenzij je ziek bent natuurlijk. Meld je dan op de normale manier ziek.
 
Hoe weet ik of mijn les online wordt gegeven?
Vanaf 16 maart gaan alle lessen die online georganiseerd worden door. Alle studenten krijgen hierover informatie vanuit de eigen opleiding.  

Kan ik mijn spullen nog ophalen?
Nee, de school is in principe gesloten.  

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken