Coronavirus - veelgestelde vragen

FAQ Coronavirus

Laatste update 4 september, 14.11 uur.

English version: see here 

Een student of medewerker is positief getest. Wat zijn de maatregelen?
Wanneer een student of medewerker van het Koning Willem I College positief getest wordt op het coronavirus, hebben wij contact met de GGD over de aanpak. Zij houden zich bezig met het bron- en contactonderzoek. Wanneer er geen aanwijzing is voor verdere besmetting, nemen wij geen aanvullende maatregelen.

Mocht er wel aanleiding zijn tot het nemen van aanvullende maatregelen, dan doen wij dit altijd in overleg met de GGD en eventueel de Veiligheidsregio. We volgen steeds de meest actuele richtlijnen van het RIVM.

1,5 meter maatregel geldt op alle locaties voor alle aanwezigen.
Op alle locaties van ons college geldt dat iedereen, studenten en medewerkers, onderling 1,5 meter afstand moet houden. Door het opvolgen van deze maatregel helpen we verspreiding van het virus te voorkomen. Op deze manier kunnen alle lessen thuis, op school of bij het leerwerkbedrijf zoveel mogelijk door blijven gaan.  

Zijn mijn lessen op school of online?
Dit studiejaar volg je sommige lessen op het college en andere lessen online vanuit huis. Via je opleiding ontvang je je rooster. Op de KW1C app vind je verder 5 video’s die je kunnen helpen. Er zijn bijvoorbeeld video’s over hoe Microsoft Teams werkt of welke online etiquette we hebben.

Zijn de locaties van het Koning Willem I College open?
Alle locaties van het Koning Willem I College zijn open voor onderwijs op locatie. Veel van de lessen worden online gegeven. Alle lessen, zowel online als op locatie, staan in het rooster vermeld.  

Is het online lesprogramma verplicht? 
Ja, het online lesprogramma is verplicht. We verwachten van jou dat je de komende tijd mee blijft doen aan het lesprogramma. Tenzij je ziek bent natuurlijk. Meld je dan op de normale manier ziek.

Hoe weet ik of mijn les online wordt gegeven? 
Alle studenten krijgen hierover informatie vanuit de eigen opleiding. 

Mag ik een locker gebruiken? 
Lockers mogen weer gebruikt worden. Dat geldt voor persoonlijke lockers en voor daglockers. Bij de lockers staat desinfectie zodat je je handen kunt schoonmaken.

Hoe werken de ventilatiesystemen?
Alle ventilatie van het Koning Willem I College voldoet aan de voorschriften die in de wet staan. In de meeste gebouwen hebben we moderne systemen waarbij schone lucht naar binnen komt en de afgezogen lucht naar buiten gaat. De systemen worden het hele jaar onderhouden door een professioneel bedrijf.    

Wanneer er geen ventilatiesysteem in een ruimte is, is het mogelijk om een raam, deur of ventilatierooster open te zetten. Dit zorgt volgens de huidige maatregelen ook voor voldoende ventilatie.   

Wanneer moet ik in quarantaine?
Tijdens de zomervakantie is het reisadvies van verschillende (vakantie)gebieden van ‘kleur’ veranderd. Ben je terug gekomen uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies had of heeft gekregen? Blijf dan 10 dagen thuis in quarantaine en kom niet naar het college. Dit geldt ook wanneer je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt!

Je moet ook in quarantaine als je een huisgenoot hebt met koorts, benauwdheidsklachten of beide en wacht op de uitslag van de test. Is de test negatief dan kom je na de uitslag weer naar school. Krijg je instructies van de GGD om thuis te blijven, omdat je huisgenoot positief getest is, dan blijf je thuis en volg je de instructies op.

Krijg je tijdens je quarantaine klachten en word je ziek, meld je dan ziek op de normale manier. 

Wat moet ik doen wanneer ik in quarantaine moet, maar niet ziek ben?
De online lessen volg je gewoon. Als je een les op het college hebt waar je vanwege quarantaine niet heen kunt, dan meld je dit bij je opleiding. Dit doe je op dezelfde wijze als een ziekmelding. We registreren dit als Verlof Corona. Bij de eerstvolgende online lessen doe je wel weer gewoon mee. Als je daarna weer een les op school hebt en nog altijd niet kunt komen vanwege quarantaine, geef je dit weer even door. Bespreek met je mentor wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk bij te blijven of je lessen later in te halen.

Krijg je tijdens je quarantaine klachten en word je ziek, meld je dan ziek op de normale manier. 

Gaan binnenlandse stages gewoon door?
Bol-studenten 
Bol-stages gaan zoveel mogelijk door, tenzij anders volgt uit de overheidsrichtlijnen (zoals bijvoorbeeld in de horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of jou niet meer kan of wil begeleiden. Als student heb je ook het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen wanneer dit, naar jouw mening, tot een te risicovolle situatie leidt. Als je je stage zelf onderbreekt of moet onderbreken van je stagebedrijf, neem dan contact op met je stagecoördinator of bpv-consulent. Het kan zijn dat je je stage later moet inhalen, soms kan dit helaas leiden tot een langere opleidingsduur. Loop je stage in een cruciale sector en wordt jou gevraagd om extra te komen helpen, dan zijn hier wellicht mogelijkheden voor. Neem hiervoor contact op met jouw opleiding.  

Voorlopig zijn stages buiten de EU nog niet mogelijk. Afhankelijk van een veranderende situatie kan dit advies worden bijgesteld. Eind oktober 2020 komen we, indien nodig , met een nieuw advies.

Wat is het actuele beleid vanaf 20 augustus 2020 voor een buitenlandse stage i.v.m. Corona ?

In verband met de onvoorspelbare en snel wisselende internationale situatie is er besloten dat er tot 1 november 2020 geen nieuwe internationale stages en activiteiten worden opgestart.[1]
Stages waarbij de voorbereiding al voor de zomervakantie zijn gestart en waarbij de stage voldoet aan de onderstaande criteria kunnen doorgang vinden indien de student hier zelf voor kiest.

De beslissing is genomen in samenspraak met de onderwijsafdeling en de stage voldoet aan de volgende criteria: 

* Het land binnen de Europese Unie ligt[2], én,  
* Er voor dit land een positief reisadvies geldt  op basis van kleurcode groen/geel volgens reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken[3], én, 
* De stageactiviteiten en/of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het RIVM en de lokaal van toepassing zijnde richtlijnen, én, 
* Huisvesting volgens de coronarichtlijnen plaats vindt, én, 
* De stage in lijn is met de eisen van het Coronaprotocol buitenlandse stage. Bij tegenstrijdige bepalingen heeft de bepaling uit dit Beleid voorrang. 

Daarnaast gelden er ook nog de volgende uitgangspunten: 

* Studenten zorgen in overleg met de onderwijsafdeling altijd dat er een plan B achter de hand is. 
* De student is zich ervan bewust dat stage lopen in het buitenland risico's met zich meebrengt. 
* Eventuele consequenties van het afbreken van de stage zijn voor de student. 
* Reizen via trein of eigen vervoer heeft de voorkeur i.v.m. flexibiliteit van reizen. 
* De student moet veilig naar de bestemming kunnen reizen zonder overstap in een land met een negatief reisadvies [4]
* Er is lokaal vervoer mogelijk. 

[1] Individuele internationale activiteiten voor medewerkers zijn in overleg met de leidinggevende. Bovenstaande criteria zijn hier ook van toepassing. 

[2] Uitzondering hierop is Curaçao, afhankelijk van een veranderende situatie kan dit advies worden bijgesteld. In de week van 12 oktober wordt, indien nodig ,een nieuw advies verstrekt. 

[3] https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

[4] Check https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news.htm voor actuele informatie over in- en uitreisbeperkingen. Houd hiermee ook rekening als je reist en er sprake is van een overstap 

Gaan interne stages (dus op het college) door?
Voor onze interne stagiaires geldt dat de locaties voor studenten open zijn. Dit geldt ook voor alle stagiaires van MBO Opleidingsschool 's-Hertogenbosch. 

Wat gebeurt er met verzoeken voor extra stagetijd?
Het verzoek van stagebedrijven voor extra stagetijd (bijvoorbeeld in de zorg en kinderopvang) wordt gecoördineerd vanuit de Veiligheidsregio en gebeurt op basis van vrijwilligheid. De gevolgen hiervan voor examens en lesuren moeten we nog in beeld brengen. 

Bbl-studenten 
Bpv kan doorgaan, op voorwaarde dat het leerbedrijf dat toestaat en handelt volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Het wel of niet doorzetten van de bpv in het leerbedrijf is in eerste instantie ter beoordeling aan het leerbedrijf zelf en aan de student, die als werknemer in het leerbedrijf aan de slag is. 

Moeten studenten die vertraging oplopen bij diplomeren door de corona-situatie gewoon cursusgeld of lesgeld betalen in 20/21?
Ja, studenten moeten gewoon cursusgeld of lesgeld betalen. Maar er is wel een tegemoetkomingsregeling van DUO. 

Die regeling houdt in: Iedereen die een diploma haalt in de periode van september 2020 tot en met januari 2021, krijgt eenmalig een bedrag dat gelijk is aan maximaal drie maanden lesgeld of cursusgeld. Dit bedrag krijgt de student om kosten te compenseren. Voor een bbl-student is dit bedrag maximaal € 150,00 en voor een bol-student maximaal € 300,00. 

Als de gegevens van de student bekend zijn bij DUO hoeft de student niets te doen om het bedrag te krijgen. Het bedrag wordt uiterlijk op 31 maart 2021 uitgekeerd.

Meer vragen over financiële regelingen? Kijk dan op de site van DUO

Wat kan je zelf doen?
Volg altijd de actuele maatregelen van het RIVM op om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent:

- Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Heb je klachten die bij het coronavirus passen? Blijf dan thuis en neem contact op met de GGD om je te laten testen. Tot de uitslag van de test bekend is, blijf je thuis.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken