Coronavirus - veelgestelde vragen

FAQ Coronavirus

Laatste update 22 april, 21.30 uur.

English version: see here 

Tot wanneer geeft het college les op afstand?
Dit schooljaar blijven we onderwijs op afstand geven. Tot de zomervakantie zijn er dus geen lessen op de locaties van het Koning Willem I College. Er is één uitzondering: 
Noodzakelijke examenvoorbereiding
Praktijklessen gaan niet door op de locaties van het Koning Willem I College. Alleen praktijklessen die noodzakelijk zijn voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen, staan we zeer beperkt toe. Studenten worden door de eigen opleiding hierover geïnformeerd.

Hoe zit het met lessen in praktijkvakken?
Praktijklessen gaan niet door op de locaties van het Koning Willem I College. Alleen praktijklessen die noodzakelijk zijn voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen, staan we zeer beperkt toe. Studenten worden door de eigen opleiding hierover geïnformeerd. 

Is het online lesprogramma verplicht?
Ja, het online lesprogramma is verplicht. We verwachten van jou dat je de komende tijd mee blijft doen aan het lesprogramma. Tenzij je ziek bent natuurlijk. Meld je dan op de normale manier ziek. 

Hoe weet ik of mijn les online wordt gegeven?
Alle studenten krijgen hierover informatie vanuit de eigen opleiding.

Gaat mijn examen door?
We nemen vanaf nu alleen examens af voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. Enkele examens zijn inmiddels al opgestart en na de meivakantie neemt dit verder toe. We nemen de examens online af. Alleen wanneer het echt niet anders kan, vinden de examens plaats op de locaties van de leerwerkbedrijven of op het Koning Willem I College. We vinden het belangrijk dat alle deelnemers zich houden aan de RIVM maatregelen. Onze locaties worden hier speciaal voor ingericht.

Verder gaan de rekenexamens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen niet door, tenzij je zelf aangeeft het examen toch te willen doen. Wanneer het rekenexamen al is afgenomen, komt het cijfer op de resultatenlijst te staan. Dat geldt ook voor cijfers die al gehaald zijn voor keuzedelen.

De centrale examens voor onze vavo-studenten gaan, niet door. De resultaten van de schoolexamens tellen mee voor het behalen van het diploma.

Wat zijn de gevolgen voor mij?
Op dit moment brengen we de gevolgen in beeld voor studenten die dit jaar nog geen diploma kunnen behalen We doen uiteraard ons uiterste best om ervoor te zorgen je op een later moment de kans krijgt alsnog je examens te doen.

Mag ik mijn (praktijk)examens inleveren op school?
Inleveren van (examen)werk kan alleen bij de beveiliging bij de hoofdingang van de locatie Vlijmensenweg (aan de Henri Dunantstraat). Doe je werk in een gesloten envelop, waar duidelijk op staat:
- Je naam
- Je studentnummer
- Je opleiding
- Je afdeling

Je hoort van je eigen opleiding wat precies de bedoeling is: wanneer je examenwerk moet inleveren en wat je precies moet doen.

Gaan binnenlandse stages gewoon door?
Bol-studenten
Bol-stages gaan zoveel mogelijk door, tenzij anders volgt uit de overheidsrichtlijnen (zoals bijvoorbeeld in de horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of jou niet meer kan of wil begeleiden. Als student heb je ook het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen wanneer dit, naar jouw mening, tot een te risicovolle situatie leidt. Als je je stage zelf onderbreekt of moet onderbreken van je stagebedrijf, neem dan contact op met je stagecoördinator of bpv-consulent. Het kan zijn dat je je stage later moet inhalen, soms kan dit helaas leiden tot een langere opleidingsduur. Loop je stage in een cruciale sector en wordt jou gevraagd om extra te komen helpen, dan zijn hier wellicht mogelijkheden voor. Neem hiervoor contact op met jouw opleiding. 

Bbl-studenten
Bpv kan doorgaan, op voorwaarde dat het leerbedrijf dat toestaat en handelt volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Het wel of niet doorzetten van de bpv in het leerbedrijf is in eerste instantie ter beoordeling aan het leerbedrijf zelf en aan de student, die als werknemer in het leerbedrijf aan de slag is.

Komen studenten die stage lopen in het buitenland terug?
Alle studenten die stageliepen in het buitenland zijn terug.

Kan ik dit studiejaar nog op buitenlandse reis of stage?
Nee, tot 1 september 2020 zijn alle onderwijs gerelateerde uitgaande en inkomende reizen, inclusief stage verboden. Ongeacht het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus ook bij kleurcodes groen en geel.

Vanaf 1 september 2020 zijn stages binnen de EU gefaseerd mogelijk, op basis van beschikbare stageplekken in EU-landen waarnaar je veilig naar kunt reizen en waar je veilig kunt werken. De medische situatie en veiligheid ter plaatse spelen hierbij een cruciale rol.

Bij de voorbereiding van aankomende buitenlandse stages en reizen gelden daarnaast de volgende voorwaarden en uitgangspunten:

• Vanaf 1 september voorlopige start van internationale activiteiten binnen de EU;
• Stages buiten de EU zijn voorlopig verboden;
• Alleen in overleg met de onderwijsafdeling en het International Office kun je je gaan voorbereiden op een buitenlandse stage. Maak hierbij nog geen onkosten!
• Het International Office gaat als alternatief samen met onderwijsafdelingen actief op zoek naar internationaal georiënteerde stageplaatsen binnen Nederland; 
• Bij alle activiteiten houden we ons aan de adviezen van het RIVM en Buitenlandse zaken.

Wat gebeurt er nu met diploma-uitreikingen?
Het kabinet heeft evenementen met grote groepen tot 1 september verboden in Nederland. Een diploma-uitreiking is een kleine bijeenkomst. We kijken komende periode wat wel en niet mogelijk is op het college. Veiligheid staat hierbij steeds voorop. We laten via de afdelingen weten wat wel en niet door kan gaan.

Gaan interne stages (dus op het college) door?
Voor onze interne stagiaires geldt dat de locaties voor studenten gesloten zijn. Dus ook voor hen. Dit geldt ook voor alle stagiaires van MBO Opleidingsschool 's-Hertogenbosch. 

Wat gebeurt er met verzoeken voor extra stagetijd?
Het verzoek van stagebedrijven voor extra stagetijd (bijvoorbeeld in de zorg en kinderopvang) wordt gecoördineerd vanuit de Veiligheidsregio en gebeurt op basis van vrijwilligheid. De gevolgen hiervan voor examens en lesuren moeten we nog in beeld brengen. 

Kan ik mijn spullen nog ophalen?
Nee, de school is in principe gesloten.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken