Fusie

Fusie Koning Willem I College en De Leij­graaf goed­gekeurd

De Leijgraaf en het Koning Willem I College fuseren. Vanaf studiejaar 2022 – 2023 gaan we samen verder onder de naam Koning Willem I College. 

Na een periode van onderzoek naar de beste manier van samenwerken, hebben we in 2021 besloten een verzoek in te dienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. In dat verzoek vroegen we toestemming aan minister Van Engelshoven om te fuseren. In oktober kregen we deze toestemming.

Twee scholen,  één bestuur 
Sinds 1 januari 2022 worden de scholen bestuurd door een gezamenlijke raad van bestuur. Dit betekent dat we twee scholen zijn met één bestuur: Peer van Summeren, bestuurder van De Leijgraaf en Dominique Majoor en Jos van Kessel (voorzitter), namens het Koning Willem I College. Vanaf studiejaar 2022 - 2023 voegen we de organisaties samen. Samen vormen we dan het Koning Willem I College.

Het beste van twee werelden
De reden dat we fuseren is dat wij ook in de toekomst een breed en divers aanbod van beroepsopleidingen in de regio Noordoost-Brabant willen blijven bieden. Studentenaantallen nemen de komende tijd naar verwachting verder af. Door samen te gaan kunnen we het beroepsonderwijs in de regio voortzetten. Dit is van belang voor studenten én het bedrijfsleven.

Met de fusie willen wij het beste van twee werelden samenbrengen. We grijpen het aan om de kwaliteit het onderwijs naar een hoger niveau te tillen en een nog belangrijkere partner te zijn voor het bedrijfsleven.

Breed en divers aanbod van beroepsopleidingen
De fusie tussen de twee instellingen draagt bij aan het in stand houden van een breed en divers aanbod van beroepsopleidingen in de regio Noordoost-Brabant. “De laatste tijd werkten we al intensief samen. We zijn enorm trots dat we straks vanuit één organisatie onderwijs mogen bieden in onze regio. Dat blijven we doen op de hoofdlocaties in ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Cuijk. We zetten de student centraal en maken gebruik van elkaars kwaliteiten om het onderwijs verder te versterken,” aldus Peer van Summeren, bestuurder van De Leijgraaf en Dominique Majoor en Jos van Kessel, namens het Koning Willem I College.

Kleinschalig en in de regio
De organisatie neemt weliswaar toe in omvang, maar het onderwijs blijft bij de nieuwe organisatie kleinschalig en in de regio georganiseerd. Dat was voor Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, één van de doorslaggevende factoren om een akkoord te geven op de fusie. “Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep. Op basis van de fusieaanvraag heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie hierin zal slagen”.

Foto: v.l.n.r.: Peer van Summeren, bestuurder van De Leijgraaf, Dominique Majoor, lid college van bestuur KW1C en Jos van Kessel, voorzitter college van bestuur KW1C


afbeelding bij artikel

Veelgestelde vragen fusie KW1C en De Leijgraaf

* Ben je student/medewerker en wil je meer weten over de fusie? Kijk dan hier voor de veegestelde vragen.

* Kijk hier voor de veelgestelde vragen voor (stage)bedrijven.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken