Onderzoek draagvlak Kinder Advies Raad

1 december 2015

Studenten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, hebben in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het opzetten van een KinderAdviesRaad in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Uit het onderzoek bleek, dat er een groot draagvlak is voor het opzetten van een KinderAdviesRaad (KAR) in het JBZ. Het onderzoek richtte zich op kinderen van 10 tot 18 jaar die in behandeling zijn bij de kinderafdeling, polikliniek, dagbehandeling en de verpleegafdeling van het JBZ en hun ouders.

De gegevens zijn verwerkt in een onderzoeksverslag en gepresenteerd op vrijdag 20 november tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind in aanwezigheid van personeel van de afdeling Kindergeneeskunde en de cliëntenraad van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De cliëntenraad en de afdeling Kindergeneeskunde zijn bezig met het ontwikkelen van een groter kindgericht concept binnen een algemeen ziekenhuis.

Een afgeleide hiervan is het instellen van een KinderAdviesRaad. Een belangrijke groep patiënten zijn kinderen. Kinderen hebben recht om mee te praten en te beslissen over zaken die hen raken. Voor het realiseren van dit doel is met betrekking tot het onderzoek samenwerking gezocht met het Koning Willem I College.

 

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken