Voorlichtingsbijeenkomst aannemerij

21 april 2016

In het Metaforum van School voor de Toekomst vond op 21 april 2016 voor de vijfde keer de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst voor de aannemerij plaats. Gezamenlijk georganiseerd door ENEXIS, Brabant Water, GOA Leidingtechniek en het Koning Willem I College.

In zijn woord van welkom benadrukte de heer drs. C. van Gerven (college van bestuur Koning Willem I College) het belang van een goede samenwerking met het bedrijfsleven. In tijden van hoog- en laagconjunctuur is het van groot belang studenten de ruimte te geven hun studie af te ronden en dus een stageplaats en of een bbl-dienstverband te bieden. Het is zaak de jongeren die voor de techniek kiezen ook te behouden voor de techniek.

De heer W. Martens (manager distributie Brabant Water) presenteerde het vitalisatie- programma van Brabant Water. De heren S. bij de Leij (team captain X-team ENEXIS) en M. van Dam (innovator X-team ENEXIS) deelden hun ‘Toekomstvisie gas 2030’ met de aanwezigen.

J. Doomernik (Koning Willem I College) vroeg naar de ervaringen van een aantal bbl-studenten en hun leidinggevenden van de bbl-dagopleiding Data/Elektra.
De heer W. Cobbenhagen presenteerde de voortgang vanuit Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen Examenproducten Infratechniek naar de nieuwe kwalificatiestructuur. Tijdens de nieuwsflits werd ingegaan op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en op behaalde resultaten in de afgelopen vijf jaar.

Dat de onderlinge samenwerking tussen het Koning Willem I College en het bedrijfsleven wel goed zit, blijkt uit de samenwerking binnen verschillende projecten en het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs. Tot slot kregen de aannemers ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen.

Tijdens de netwerkborrel zijn er veel nieuwe afspraken ingepland en werd op deze manier de succesvolle bijeenkomst afgesloten. De voorbereidingscommissie kan, gezien de enthousiaste reacties, de bijeenkomst voor het volgend jaar gaan organiseren.

 

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken