Informatiebijeenkomst Aannemerij

20 april 2017

In School voor de Toekomst vond op 20 april voor de zesde keer de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor Infrabedrijven plaats. Gezamenlijk georganiseerd door ENEXIS, Brabant Water, GOA Leidingtechniek en het Koning Willem I College. Een terugblik.

De heer drs. C. van Gerven (college van bestuur Koning Willem I College) trapte de bijeenkomst af. Hij benadrukte het belang van een goede samenwerking met het bedrijfsleven. “Het is van groot belang dat we studenten de ruimte geven hun studie af te ronden en dus een stageplaats en/of een bbl-dienstverband bieden. Zeker nu we zien dat het aantal techniekstudenten groeit. Het blijft zaak dat we jongeren die voor de techniek kiezen ook behouden voor de techniek.” Vervolgens werden succesverhalen gedeeld binnen Infra-opleidingen. De heer J. Doomernik (Koning Willem I College) vroeg geslaagden, begeleiders en leidinggevenden naar hun ervaringen.

Volop innovatie
De wereld van de aannemerij blijft voor studenten aantrekkelijk. De branche staat niet stil en ontwikkelt zich volop. Zo vertelde Albert van der Molen, expert asset management bij Stedin, over het ‘Zelf synthetisch aardgas maken’. Een bijzonder innovatief project waarbij ze zelfs op de scheidslijn van elektriciteit en gas opereren, bijvoorbeeld in Ameland. De heer B. Ham (innovatie manager bij Brabant Water) presenteerde het vitalisatie programma van Brabant Water. De heer T. Broersma (DSO Architect bij Enexis) ging uitgebreid in op innovatietechnologie in de netten. De heer G. Kersic (Contract Performance Manager) deelde de partner strategie bij Vodafone/Ziggo en de heer W. Hartman (directeur SW & Product Ontwikkeling bij Vialis) nam de aanwezigen mee in de ontwikkeling van ‘smart Infra richting 2030’.

Ontwikkelingen binnen het onderwijs
Dat de onderlinge samenwerking tussen het Koning Willem I College en het bedrijfsleven wel goed zit, blijkt uit de samenwerking binnen verschillende projecten en het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs. Zo vertelde de heer A. Strik, docent bij Het Koning Willem I College, over hoe wordt ingespeeld op de nieuwe technologische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het inrichten van het onderwijs. Vervolgens presenteerde mevrouw J. Buwalda (hoofdontwikkelaar Examens bij Examenservice MEI) wat dit betekent voor de examinering. Tot slot vertelde de heer D. Ouwendijk, directeur GOA leidingtechniek over het aanbod vanuit erkende opleidingscentra.

Enthousiast
Na afloop was er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen en tijdens de borrel werd volop verder genetwerkt. Gezien de enthousiaste reacties van dit jaar, wordt de zevende editie zeker een feit.

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken