Sterke focus op de toekomst tijdens infobijeenkomst infrabedrijven

23 april 2018

Het Koning Willem I College organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst voor infrabedrijven. Onlangs voltrok zich op School voor de Toekomst de zevende editie. Er heerst al enige tijd een flinke arbeidskrapte binnen de infrasector, een mooi moment dus om gezamenlijk weer allerlei plannen te smeden voor de nabije toekomst. Met andere woorden: wat is er zoal nodig om bestaande opleidingstrajecten zo optimaal mogelijk in te richten?
In het Metaforum blikte Cor van Gerven, lid college van bestuur Koning Willem I College, allereerst terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. "Zeven jaar geleden, toen we hier voor het eerst bijeenkwamen om inhoud en vorm te geven aan een samenwerkingsmodel tussen onderwijs en bedrijfsleven op het terrein van infra, zaten we middenin de crisis. Hoe krijgen we in hemelsnaam onze studenten geplaatst, was de hamvraag die de gemoederen veelvuldig bezighield", lepelde Van Gerven op. "De situatie waarin we nu verkeren, is andere koek! Vanwege het overschot aan arbeidsplaatsen zijn het momenteel min of meer de studenten die het voor het kiezen hebben."
Quiz
Brenda Witzier, die bij Bouwend Nederland de functie van beleidsadviseur opleidingen ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer vervult, was de eerste 'spreker'. In plaats van een standaardpraatje leidde ze een speelse quiz. Na een presentatiefilmpje over de MTS-opleidingen van het Koning Willem I College trad projectleider Wim Cobbenhagen van stichting BLEI (Branchesamenwerking Leermiddelen Examenproducten Infratechniek) naar voren. Hij ging in op de hedendaagse ontwikkelingen. De stichting, die eind 2014 is ontstaan, bekommert zich over de uniformering van de (BBL)-infratechniekopleidingen op niveau 2, 3 en op termijn niveau 4.
Blik met studenten
Jos Vissers, adviseur Praktijkleren bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), ging hierna in op de websites stagemarkt.nl en www.s-bb.nl. "Ons land telt circa 230.000 erkende leerbedrijven en 400.000 stageplaatsen en leerbanen. Er zijn bedrijven die denken dat je nog altijd met het grootste gemak een blik studenten kunt opentreden. Die tijd is al lang voorbij. De instroom is geen vanzelfsprekendheid meer. Bedrijven doen er daarom goed aan zichzelf op een 'wervende' manier te presenteren op ons portaal, bijvoorbeeld ondersteund door een flitsend filmpje", wist Vissers.
Drinkwater
Antoon van Ballegooij, sectieleider exploitatie regio Zuid-Oost bij Brabant Water, hield een verhaal over KIAD, een afkorting voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. "Iedereen die werkzaamheden verricht aan het drinkwaterdistributienet behoort - om de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te garanderen - sinds begin jaar in bezit te zijn van een KIAD-persoonscertificaat. De meeste bedrijven moeten dit trouwens nog implementeren. Stichting KIAD verzorgt zélf geen opleidingen, dat doen de diverse marktpartijen", verduidelijkte Van Ballegooij.
Energietransitie
De laatste spreker was Ingrid Hofmans, manager engineering & aanleg bij Enexis. "Wie van jullie heeft thuis al zonnepanelen?" De uitdagende vraag vormde de aanzet tot een korte uiteenzetting over de energietransitie, een onderwerp dat alsmaar actueler wordt. Hofmans: "Het einde van het gastijdperk nadert. De komende jaren zal de branche grote veranderingen ondergaan. Een sterke behoefte aan een actief personeelsbeleid hangt nauw samen met het feit dat het werkpakket enorm zal toenemen. Iets dat gepaard gaat met de nodige uitdagingen. Vandaar dat extra promotie geen kwaad kan.”
Nieuwsflitsen
Nadat Jacques Doomernik, medeorganisator van de bijeenkomst, alle voorbijgekomen info kort en bondig had samengevat, stonden er nog enkele 'nieuwsflitsen' op de rol. Zo zoomden leraren Mark van Esch en Arie Strik in op de stand van zaken rondom de opleidingen Uitvoerder Infra, Technicus Gas en Technicus Elektrotechniek. Ook kwam de integratie van smart city- en smart energy-systemen in openbare verlichtingsinstallaties en verkeersregelinstallaties vluchtig aan de orde.
Frietkar
Meerdere aanwezigen, onder wie Danny Ouwendijk (directeur GOA Leidingtechniek) en Jac van Geleuken (directeur Van Geleuken Infra) lieten eveneens hun licht schijnen op het onderwerp. "Als je je verhaal met passie vertelt, worden jongeren vanzelf getriggerd. Het organiseren van een excursie, waarbij je aan het eind van de dag de aansprekende frietkar laat komen, geldt ook als een beproefd middel om de aandacht van jongeren te trekken", grinnikte Van Geleuken.

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken