Yolande Ulenaers neemt afscheid van het Koning Willem I College

11 oktober 2019

Voorzitter College van Bestuur Yolande Ulenaers en de Raad van Toezicht van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch hebben in goed overleg besloten afscheid van elkaar te nemen. De reden hiervoor is een verschil van inzicht over hoe de nieuwe koers voor de toekomst van het Koning Willem I College in praktijk moet worden gebracht. Yolande Ulenaers legt op 15 december haar functie neer en draagt haar taken over. De Raad van Toezicht voegt binnenkort één van zijn leden als bestuurder toe aan het College van Bestuur totdat er een nieuwe voorzitter aantreedt, mede om de voortgang van de nieuwe koers te borgen. De Raad van Toezicht is Yolande erkentelijk voor haar inzet en wenst haar alle goeds voor de toekomst.

Yolande Ulenaers trad op 1 december 2018 aan als voorzitter College van Bestuur. Mede op verzoek van de Raad van Toezicht heeft zij zich geconcentreerd op een nieuwe koers voor het Koning Willem I College. De hoofdlijnen van die koers zijn in het voorjaar goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vervolgens gedeeld met de hele organisatie. Vervolgens is Yolande Ulenaers gestart met het uitwerken van die koers. Na de zomervakantie is duidelijk geworden dat er een verschil van inzicht is over de manier waarop de koers in de praktijk moet worden gerealiseerd.

Dat leidde bij Yolande Ulenaers tot de vraag of zij in deze fase de juiste bestuurder is voor het Koning Willem I College. Zij is daarover het gesprek aangegaan met de Raad van Toezicht. In goed overleg met de Raad van Toezicht is besloten dat zij haar functie neerlegt. Yolande Ulenaers: "Ik kijk terug op veel mooie en inspirerende contacten met collega's die willen meebouwen aan een sterk en toekomstbestendig Koning Willem I College. Verder ben ik de vele externe relaties die de organisatie een warm hart toedragen erkentelijk voor de goede samenwerking. Het Koning Willem I College is een mooie organisatie die ik zal blijven volgen." In de komende weken zal Yolande Ulenaers zorg dragen voor een goede overdracht van haar werkzaamheden. Daarna blijft ze beschikbaar als adviseur.

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken