Besluit kabinet rondom Corona: gevolgen voor KW1C

15 maart 2020

Lessen Koning Willem I College gaan alleen vanuit huis door
Als gevolg van het besluit van het kabinet op zondagmiddag 15 maart, gaan alleen de lessen die online georganiseerd zijn door. Dit besluit geldt tot en met maandag 6 april. Op dit moment zijn er enkele lessen die al online gegeven worden. Voor de overige lessen geldt dat we zo snel mogelijk laten weten hoe deze lessen vorm krijgen of dat ze vervallen. Studenten ontvangen hierover zo snel mogelijk informatie via hun eigen opleiding.
Het coronavirus zorgt voor moeilijke omstandigheden binnen het onderwijs. Het Koning Willem I College vindt het belangrijk dat onze studenten óók onder deze omstandigheden kunnen blijven leren. Daarom kiezen we ervoor om lessen zoveel mogelijk online aan te gaan bieden. Hoe dit precies vorm krijgt is per opleiding anders. We werken hiervoor samen met andere Brabantse mbo-scholen. Voorlopig blijven alle schoolgebouwen open, maar wordt er geen les gegeven in deze gebouwen.

Lessen praktijkvakken 
Er zijn opleidingen waarvoor onderwijs op afstand extra moeilijk is. Dat geldt vooral voor opleidingen met veel praktijkvakken. Bij deze opleidingen bekijken we of theoretische vakken (die online gegeven kunnen worden) naar voren gehaald kunnen worden in het lesprogramma. De praktijkvakken die niet verschoven kunnen worden, gaan tot en met maandag 6 april niet door.  

Binnenlandse stages blijven doorgaan
Voor onze studenten die stage lopen geldt dat deze stages doorgaan, tenzij het leerbedrijf dit niet langer toestaat. In dat geval moet de student contact opnemen met de opleiding.

Studenten in het buitenland keren terug
Voor onze studenten die in het buitenland stage lopen hebben we besloten dat zij terug keren naar Nederland. Zij ontvangen een mail van het International Office met meer informatie. 

Examens gaan zo veel mogelijk door!
We hebben extra aandacht voor onze studenten die zich momenteel op examens voorbereiden. In het aangepaste lesprogramma houden we hier rekening mee. De examens van maandag 16 maart gaan in ieder geval niet door! Voor de overige examens geldt dat we zo snel mogelijk laten weten of en zo ja, hoe deze doorgang kunnen vinden. Uitgangspunt zal zijn dat we de examens zoveel mogelijk door willen laten gaan. 

Online lesprogramma is verplicht
Het online lesprogramma dat al geboden wordt of binnenkort vorm krijgt is verplicht. Dat betekent dat we van onze studenten verwachten dat ze de komende tijd mee blijven doen aan het lesprogramma. Tenzij ze ziek zijn natuurlijk. In dat geval moeten zij zich op de gebruikelijke manier ziek melden. 


Met vriendelijke groet,
College van Bestuur,

Jos van Kessel
Cor van Gerven

   Terug

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken