Dominique Majoor benoemd tot lid Onderwijsraad

We zijn ontzettend trots dat Dominique Majoor, lid van het College van Bestuur van het Koning Willem I College, per 1 januari 2023 lid wordt van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad geeft advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dominique zal de komende vier jaar het mbo vertegenwoordigen.

Dominique Majoor Lid College Van Bestuur Kw1c

Dominique Majoor is sinds 2020 lid van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. Majoor heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Ze was onder andere interim-directeur van de Radboud Docentenacademie en rector van het Canisius College in Nijmegen. Ook was zij eerder bestuurssecretaris aan Avans Hogeschool.

Dominique Majoor: “Ik vind het uitermate eervol en interessant dat ik lid van de Onderwijsraad mag zijn. Het brengt mij en daarmee het KW1C dicht bij de ontwikkeling van nieuw (onderwijs)beleid. Het gaat me vast en zeker veel nieuwe kennis en inzichten bieden, waarmee we ook ons eigen KW1C en het onderwijs voor onze studenten en de arbeidsmarktregio kunnen verbeteren. Daar kijk ik naar uit”.

Evenwichtige samenstelling

De benoemingsadviescommissie heeft een keuze gemaakt uit 230 kandidaten. Om te komen tot een zo breed en veelzijdig mogelijke samenstelling van de raad, is een afweging gemaakt op basis van verschillende aspecten. Er is gekeken naar praktijkexpertise, schoolsoorten en onderwijssectoren. Maar ook wetenschappelijke expertise en kennisdomeinen, motivatie, persoonlijke visie op het onderwijs en op het werk van de Onderwijsraad speelden mee. Daarnaast kijkt de benoemingsadviescommissie naar de geografische spreiding van werkgebieden en maatschappelijke achtergronden. Zodat raadsleden elkaar zoveel mogelijk aanvullen op expertise, achtergrond en persoonlijkheid. Ook heeft de benoemingsadviescommissie de balans tussen ervaren raadsleden en nieuwe leden in de afweging betrokken.

Over de onderwijsraad

De Onderwijsraad draagt bij aan goed onderwijs voor iedereen. De raad geeft adviezen die focussen op oplossingen voor de lange termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen. De raad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De leden van de raad komen uit verschillende geledingen van de maatschappij (onderwijs, wetenschap, het openbaar bestuur). De adviezen die zij geven zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. Ze worden gevoed door kennis en ervaring uit de onderwijspraktijk en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.

Om goede adviezen te kunnen geven, zijn de ervaringen en meningen van leerlingen cruciaal voor de Onderwijsraad. Daarom heeft de Onderwijsraad vanaf oktober 2019 een Jongerenonderwijsraad. Deze raad met leerlingen en studenten van diverse leeftijden en schooltypen, voedt de Onderwijsraad met hun hun ervaringen, meningen en ideeën over het onderwijs in Nederland.

Meer weten? Bezoek de website van de Onderwijsraad.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters