Samen Sterk: versterkend effect in regio biedt meer keuzes voor student

Nu de bestuurlijke en juridische fusie tussen Koning Willem I College en De Leijgraaf een feit is, dienen organisatorisch nog wat zaken op elkaar worden afgestemd. De invulling van het onderwijsprogramma voor komend studiejaar is al grotendeels helder. Hoe opleidingen elkaar kunnen versterken, is goed zichtbaar binnen de afdelingen Handel en Zakelijke Dienstverlening. In zowel ’s-Hertogenbosch als in Veghel en Oss biedt het nieuwe Koning Willem I College opleidingen van deze afdelingen aan.

Samensterk Versterkend Effect Regio

"Gekeken naar komend studiejaar verandert er inhoudelijk voor de opleiding Office- en Management Support Specialist niet veel”, vertelt Saskia van Gaal, docent binnen de afdeling Zakelijke Dienstverlening in Oss. “Het meest opvallend zijn nieuwe benamingen en het moment waarop zaken worden behandeld. De opleiding is nu al heel breed. Dit is inherent aan het beroep. Voor de andere opleidingen verandert er meer. Al enige tijd kennen we hier, maar ook in Veghel, een gezamenlijk 'businessjaar' voor eerstejaars BOL-studenten Handel en Zakelijke Dienstverlening niveau 3 én 4", vertelt Van Gaal. „Een belangrijk voordeel van zo'n basisjaar is dat iedereen kan proeven van allerlei (deel)aspecten, naast de algemeen vormende en beroepsspecifieke vakken. Studenten krijgen door de samengevlochten structuur gelijk een ruimere blik op de diverse werkvelden met bijbehorende basisvaardigheden.

Customer journey
Haar collega Gerben Buurman, docent marketing en sales, verwoordt het als volgt: „Door de kruisbestuiving breng je als het ware het beste van twee werelden bijeen. Een voorbeeld? Een begrip als customer journey wordt meestal gelinkt aan de handelsopleidingen. Je kunt dit ook breder trekken."

Hannah Siepman, docent van de afdeling Handel, onderschrijft het belang van de synergie. „De opleidingen hebben meerdere gemeenschappelijke delers. Een gemiste kans als daaraan voorbij wordt lopen. Aan de andere kant: werkgevers hebben steeds vaker behoefte aan breed inzetbare krachten."

Alle BBL-opleidingen en twee kopopleidingen vallen buiten het geclusterde traject.

Kleinschalig
Jady Stigter en Danique Schippers, tweedejaars studenten Office & Management Support (niveau 4), zien duidelijk het nut van een brede basis. „Het leggen van contacten en deze zien te onderhouden is óók voor ons en andere ZD-studenten waardevol. We leren van alles wat ons verder helpt. Het kleinschalige karakter komt he-le-maal tot z'n recht door goede coaches die volop aandacht hebben voor je persoonlijke ontwikkeling", verzekert Stigter. Beide studenten hebben mooie dromen. De een wil advocaat worden, de ander ziet een job bij een internationaal bedrijf -liefst in Amerika- wel zitten.

Opdrachten
Mervenur Őnder, tweedejaars student bedrijfsadministratie in Veghel spreekt eveneens lovende woorden uit richting de opleiding: „Ik heb me hier nog nooit een nummer gevoeld. Persoonlijke aandacht staat voorop. Míjn droom? Accountant worden!"

Docent Rob Ruijssenaars heeft er alle vertrouwen in dat het wel goed komt. „Niet alleen met Mervenur, met iedereen die keihard werkt en dromen najaagt."

Zijn collega Rob Geurts, docent bij de afdeling Handel, gaat ervan uit dat zich snel nieuwe kansen voordoen. „In de coronatijd hebben we vaak noodgedwongen gewerkt met fictieve opdrachten. Straks krijgen we weer het hybride praktijkonderwijs met échte opdrachten. Vanzelfsprekend zijn die veel uitdagender en leerzamer. Tegelijkertijd verwacht ik dat de betrokkenheid van (regionale) bedrijven toeneemt", onderstreept Geurts.

Nationale primeur
Op de hoofdlocatie in ‘s-Hertogenbosch is geen sprake van een gemeenschappelijk basisjaar tussen studenten Handel en Zakelijke Dienstverlening. „Wél zullen eerstejaars van zes (BOL-)handelsopleidingen een gezamenlijk traject bewandelen. In het tweede jaar volgen ze hun eigen modules, maar in gemengde coachingsgroepen. Het volgen van een module uit een andere uitstroomrichting behoort tot de mogelijkheden", verduidelijkt Janet Veenstra, directeur van de afdeling Handel. „Een ander opmerkelijk gegeven is dat we aan de Vlijmenseweg een dubbele nationale primeur gaan beleven met de introductie van de opleidingen Ondernemer Handel en E-commerce Specialist(Nederlandstalig en tweetalig)." Simon Reijnders, directeur van de afdeling Zakelijke Dienstverlening, benadrukt dat de student de grote winnaar zal zijn doordat diverse opleidingen op drie locaties van het college worden aangeboden: „Binnen de regio treedt een versterkend effect op, gepaard met extra keuzemogelijkheden. Dat pakt ongetwijfeld ook gunstig uit voor het aantal stageplaatsen en de werkgelegenheid. Kortom: de toekomst ziet er rooskleurig uit."


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters