Start nieuwe Koning Willem I College

Het is zover: het Koning Willem I College en De Leijgraaf zijn vanaf 1 augustus 2022 één onderwijsinstelling. Samen gaan zij verder als het Koning Willem I College en de naam prijkt in de hele regio aan de buitengevels. “We zijn enorm trots dat we na de zomervakantie vanuit één organisatie onderwijs mogen bieden in onze regio. Dit doen we vanuit onze hoofdlocaties in ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Land van Cuijk,” aldus Jos van Kessel. Samen met Peer van Summeren en Dominique Majoor vormt hij het College van Bestuur van het Koning Willem I College.

KW1C - Kom hier en maak 't

Kleinschalig onderwijs in de regio
De organisatie neemt weliswaar toe in omvang, maar het onderwijs blijft kleinschalig en in de regio georganiseerd. Zo houden we het contact met studenten persoonlijk en kunnen zij leren in een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Bij het Koning Willem I College leren studenten jaloersmakende skills en worden zij een koning in hun vak.

De kleinschaligheid was voor Ingrid van Engelshoven, destijds minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, één van de doorslaggevende factoren om in 2021 een akkoord te geven op de fusie. “Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep. Op basis van de fusieaanvraag heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie hierin zal slagen.”

Gezamenlijke toekomst
Sinds eind 2020 doen de twee Brabantse mbo-instellingen De Leijgraaf (Meierijstad, Oss, Land van Cuijk) en het Koning Willem I College (’s-Hertogenbosch) onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Op 12 oktober 2021 kwam het akkoord van de toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de voorgenomen fusie. Dat betekende dat het Koning Willem I College en De Leijgraaf per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseerden. En vanaf het nieuwe studiejaar 2022-2023 zijn de organisaties samengevoegd tot één onderwijsinstelling. Door intensief samen te werken met partners zorgt het nieuwe Koning Willem I College voor ontwikkeling en behoud van talent in de regio Noordoost – Brabant.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters