Studenten KW1C positiever over hun onderwijs

De JOB-monitor is het landelijke studententevredenheidsonderzoek van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs tweejaarlijks wordt gehouden onder mbo-studenten om te monitoren hoe studenten hun onderwijs ervaren. Ruim 220.000 mbo-studenten vulden de JOB-monitor van 2022 in. Ook studenten van het Koning Willem I College en De Leijgraaf hebben hun stem laten horen. Voor het Koning Willem I College vulden 7.453 studenten de JOB-monitor in. Bij De Leijgraaf waren dat er 1.716.

Algemene tevredenheid
In de JOB-monitor zijn twee vragen over algemene tevredenheid opgenomen. Het Koning Willem I College scoort bij beide vragen 0,1 punt hoger in vergelijking met 2020. Voor De Leijgraaf is de tevredenheid nog harder gestegen: bij beide vragen scoorden zij 0,2 punt hoger dan in 2020. We zijn blij om te zien dat onze studenten, ondanks corona-perikelen en (deels) thuisonderwijs, toch een mooie tevredenheidsscore laten zien. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen en daar mogen we echt trots op zijn!

Het landelijk gemiddelde van de waardering voor de eigen opleiding steeg van 6.7 naar 6.8 en voor de eigen instelling van 6.5 naar 6.6. Zowel KW1C als De Leijgraaf scoren dus gemiddeld of daarboven. Dat geldt zowel voor de tevredenheid over hun school, als over hun opleiding.  

Clusterscores per thema
De JOB-monitor telt acht clusterscores: Onderwijs en begeleiding, Informatie, Omgeving, sfeer en veiligheid, Lesmateriaal en toetsen, Stage en Leerbedrijf (bol en bbl)
Het Koning Willem I College is op de helft van de thema's iets beter beoordeeld dan twee jaar geleden, de overige vier kregen dezelfde beoordeling. 

De stijging in de waardering is te zien bij de thema's:

Informatie

  • Omgeving, sfeer en veiligheid
  • Stage (bol) | school
  • Werkplek (bbl) | school


Op de vraag ‘Wat vind je van de sfeer binnen jouw opleiding?’ bij het cluster Omgeving, sfeer en veiligheid was maar liefst 84% van onze studenten positief, ten opzichte van 81% landelijk.  Een mooie score!


De Leijgraaf is op vier thema’s 0,1 punt gestegen en op één thema met maar liefst 0,3 punt, te weten Werkplek (bbl) | school. Op de overige thema’s scoorden we hetzelfde als in 2020. Ook hier zien we geen daling en daar mogen we trots op zijn. De thema’s waarop we beter scoorden zijn:

  • Onderwijs en begeleiding
  • Informatie
  • Omgeving, sfeer en veiligheid
  • Werkplek (bbl) school
  • Werkplek (bbl) | werkplek

Op het cluster Werkplek op school (bbl) scoorden we zo ver boven het landelijk gemiddelde, dat we complimenten van JOB kregen. Op de vraag ‘Wat vind je van hoe opdrachten van school aansluiten bij het werk dat je doet op je werkplek?’ antwoordde namelijk een mooie 55% van de studenten positief (ten opzichte van 45% landelijk). 

Samen sterk
Vanaf 1 augustus 2022 gaan De Leijgraaf en het Koning Willem I College samen verder als Koning Willem I College. Beide scholen bundelen hun kracht om nog beter onderwijs in de regio Noordoost-Brabant te verzorgen. Dat het motto van 'samen sterk' klopt, blijkt ook uit de resultaten van de JOB-monitor. Zowel De Leijgraaf als het Koning Willem I College scoren op of boven het landelijk gemiddelde. “De afgelopen twee jaar waren niet gemakkelijk. Dat geldt voor onze medewerkers en zeker ook voor onze studenten. We streven continue naar verbetering van ons onderwijs en we weten dat we als school enorm belangrijk zijn voor het welzijn van onze studenten. Onze rol is groot op zowel didactisch als sociaal vlak. Dat we er in deze uitdagende periode in zijn geslaagd om onze mooie tevredenheidsscores vast te houden en zelfs iets te laten stijgen, zegt iets over de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Onze studenten hebben we steeds centraal gezet, bij alles wat we deden en dat zien we terug in de JOB-monitor. Als bestuur zijn wij daar ontzettend blij mee en enorm trots op.”, legt Jos van Kessel, voorzitter Raad van Bestuur, uit. “We werken continu aan de verbetering van ons onderwijs. Daarbij zetten we onze studenten centraal.”

De totaalscores laten een lichte stijging zien ondanks de moeilijke en zware tijden voor studenten en voor scholen. 

0-meting hybride onderwijs
Voor de coronacrisis stond hybride onderwijs in het mbo in de kinderschoenen. Door de maatregelen van het kabinet om de pandemie het hoofd te bieden, moesten scholen in stroomversnelling blended leren zo snel en goed mogelijk vorm te geven. De mbo-studenten zijn daar landelijk kritisch over: ruim 40% geeft aan negatief te zijn. Adnan Tekin, voorzitter van de mbo-raad: “De monitor is een mooie 0-meting. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd, gebruiken de scholen voor een professionaliseringsslag in het hybride onderwijs. Zonder uiteraard uit het oog te verliezen dat het hart van het beroepsonderwijs leren ‘op school’ moet blijven."


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters