Pers­berichten december 2019

Studenten mogen exposeren in Milaan

2 dec

Ontwerp een product dat duurzaam en interactief is, met als thema ‘Social design’. Dat was de opdracht voor de designwedstrijd voor studenten van Meubeldesign en Human Technology van het Koning Willem I College. Op het spel: het ontwerp uitvoeren en exposeren op de grootste designexpo van Europa, de Milaan Designweek 2020!

Op zaterdag 30 november, tijdens de Open Dag van het college, maakte de deskundige jury de winnaars bekend. De jury bestond uit internationaal bekend ontwerper Jeroen Wand, docent en ontwerper Raymond Hilhorst en docent Maikel van de Berg. De inzendingen waren van hoog niveau, dus het was nog niet zo gemakkelijk om een keuze te maken. Er zijn winnaars in vijf categorieën: eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars studenten en een overall winnaar.

Tijdens de uitreiking was er een live-verbinding met jurylid Jeroen Wand, die op dat moment voor werkzaamheden in Zwitserland was. Hij maakte op groot scherm de winnaars bekend. Raymond Hilhorst reikte de prijzen uit. De winnaars mogen niet alleen hun ontwerp realiseren en exposeren in Milaan, ze kregen ook een mooie set Festool elektrisch handgereedschap.

Winnaar eerstejaars studenten: Joep de Ruijter
Joep ontwierp een dynamische zitplaats voor openbare ruimtes, waarbij de gebruikers zelf kunnen bepalen hoe zij daar zitten. Ze kunnen op een bank zitten of op een stoel aan tafel, of schuin tegenover elkaar. Het meubel is aan te passen aan de manier waarop de gebruikers het met elkaar willen gebruiken. Dat alles met één fraai vormgegeven element dat in verschillende posities kan worden gedraaid. Joep moet nog wat details uitwerken voordat het meubel in Milaan staat, maar het zal daar de show zeker gaan stelen.

Winnaar tweedejaars studenten: Rick Verwiel en Bodhi Remie
Bodhi en Rick ontwierpen een meubel dat ons eraan herinnert dat onze zeespiegel stijgt en dat wij daar zelf nog invloed op hebben. Zij zetten ons aan het denken over wat onze maatschappij nog te doen heeft om haar voeten droog te houden. De tafel heeft een fraai golvend onderblad dat als een golf overgaat naar een op de zelfde wijze golvend bovenblad. Hiermee verwijzen zij naar de stijging van de zeespiegel. Ook Rick en Bodhi moeten nog wat details verder uitwerken, maar daar heeft de jury alle vertrouwen in.

Winnaar derdejaars studenten: Thijs Vriezekolk
Thijs ontwierp een eenvoudig maar fraai vormgegeven stoel van eiken en zwart gebeitst berken multiplex, waarin de gebruiker zijn telefoon kan opladen. De telefoon wordt alleen opgeladen als je op de zitting voldoende druk uitoefent door erop te zitten. De gebruiker is dan niet in staat om met zijn telefoon bezig te zijn en kan zich veel socialer opstellen. De stoel mag volgens de jury in de vormgeving nog iets meer verwijzen naar zijn oplaadfunctie. Dat is eenvoudig door Thijs te verwezenlijken. Thijs was tijdens de prijsuitreiking met zijn stagebedrijf aan het werk in het buitenland en daarom heeft Ruben zijn prijs in ontvangst genomen.

Winnaar vierdejaars studenten: Ruben Scheuermann
Ruben ontwierp meubilair voor nieuwe openbare ruimtes, op plekken waar vroeger iets anders heeft gestaan. Het materiaal dat hij gebruikt in zijn meubels is het puin van de oude gebouwen van die plek, zodat de herinnering aan de oude situatie levend blijft. Een prachtige openbare zitplaats om te mijmeren over toen. Bij dit project wijst de jury erop dat Ruben nog wel moet zoeken naar een duurzamer bindmiddel voor zijn puinbank, voordat hij kan exposeren in Milaan. Ruben was het daarmee eens.

Overall winnaar: Zoë Sperling
Zoë ontwierp een meubel waarmee hij verwijst naar de branden in het Amazonegebied; ‘The repairing cupboard’. De Amazone wordt ook wel de longen van de aarde genoemd. Die worden in een steeds sneller tempo afgebrand, ten behoeve van mijnbouw en landbouw. Door de branden ontstaat veel koolstofdioxide en door het verdwijnen van al de bomen en planten wordt er veel minder zuurstof geproduceerd. Ook neemt het leefgebied van zeer veel dieren af, de biodiversiteit neemt hierdoor snel af. Een zeer goed onderwerp om de mensen in Milaan bij te laten stilstaan. Zoë zijn meubel is een houten kasje (zonder t) dat aan de buitenzijde zwart verbrand is, maar aan de binnenkant plek geeft aan stekjes van Amazonebomen. De stekjes kunnen groeien doordat alle deuren open kunnen en er licht in de duisternis kan komen.

Bouwovereenkomst met Heerkens van Bavel voor nieuwbouw getekend

10 dec

De locatie van het Koning Willem I College aan Onderwijsboulevard 3 in 's-Hertogenbosch staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Voor het huidige gebouw, dat volledig wordt opgeknapt, wordt een nieuwe school neergezet. Energieneutraal en passend bij de nieuwe onderwijsvormen. De ondertekening van de bouwovereenkomst vond afgelopen vrijdag plaats. Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is de geselecteerde aannemer. De bouw start in januari.

De eerste fase van de vernieuwing bestaat uit het bouwen van een entreegebouw op het voorplein van de Onderwijsboulevard, het maken van de aansluiting met het bestaande gebouw en het overkappen van de bestaande patio.

Entreegebouw
De grote eye-catcher van de nieuwbouw is de houten hoofddraagconstructie. Het wordt het eerste gebouw in Nederland waarbij zo’n constructie op deze schaal wordt toegepast. Dit geeft het entreegebouw een krachtig eigen karakter, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. De nieuwbouw bouwt voort op de structuur van het bestaande gebouw. Een functioneel gebouw (op een gridstructuur van 8 bij 8 meter), wat elk jaar flexibel kan worden ingedeeld om de ruimten toe te spitsen op het te geven onderwijs. “Een dergelijk onderwijsgebouw is uniek in Nederland”, licht Cor van Gerven, lid College van Bestuur van het Koning Willem I College, toe. “Door de flexibele indeling is het goed aan te passen om in de toekomst het best mogelijke onderwijs te huisvesten.” “Een bijzonder en uitdagend ontwerp. Een project dat ons past. Wij kijken uit naar de samenwerking en de realisatie van dit mooie schoolgebouw”, vult Peter Kamermans, directeur Heerkens van Bavel Bouw, aan.

Opleidingen samenbrengen
De helft van het nieuwe gebouw is bestemd voor studenten en medewerkers van de afdeling Bouw-Infra, Architectuur en Meubeldesign. Deze zijn nu deels gehuisvest op andere locaties in de stad. Het samenbrengen van diverse opleidingen is een grote wens van het college. Ook het Vavo-college, dat zich nu op locatie bij het stadion van FC Den Bosch bevindt, verhuist naar het nieuwe gebouw. Uiteindelijke doel is twee grote campuscomplexen voor het Koning Willem I College: Onderwijsboulevard 3 en de campus Vlijmenseweg, op loopafstand van elkaar. De geplande oplevering van de nieuwbouw is in het voorjaar van 2021. 

KW1C uitgeroepen tot duurzaamste mbo van Nederland

13 dec

Vandaag vond de eerste SustainaBul MBO-uitreiking plaats. Deze prijs voor duurzaamheid is, na jaren in het hoger onderwijs, dit jaar voor het eerst uitgereikt aan onderwijsinstellingen in het mbo. Het Koning Willem I College is uitgeroepen tot duurzaamste mbo van Nederland en liet daarmee het Wellantcollege en Friesland College achter zich in de top 3. Het college scoorde met name hoog op onderwijs. Het Techniek Atelier, waar studenten samenwerken aan nieuwe oplossingen voor lokale en actuele vraagstukken, is hier een mooi voorbeeld van.

De uitreiking vond plaats tijdens het symposium over duurzaamheid in het mbo ‘The art of GREEN thinking’ in Amsterdam. Sandra Pellegrom, coördinator SDG Nederland reikte de prijzen uit. 

De overige deelnemende mbo-onderwijsinstellingen waren het CITAVERDE college, Herman Brood Academie, ROC TOP, SCALDA, TERRA en ZONE.College. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in die gaat over de mate van duurzaamheid in hun onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan. De antwoorden werden onderbouwd met bewijsstukken. Alle deelnemende instellingen ontvingen een SustainaBul MBO en presenteerden hun good practices.

Duurzaamste mbo

Het Koning Willem I College veroverde de eerste plek op basis van een totaalplaatje aan duurzame initiatieven. Zo heeft het college duurzame curricula bij vijf onderwijsafdelingen (horeca, bouw, ict, fashion en techniek), een beleid voor duurzame en gezonde catering, dienstfietsen, een elektrische auto, watertappunten, overal ledverlichting en een flinke CO2-reductie afgelopen drie jaar. Ook het duurzaam inkoopbeleid, 900 zonnepanelen, het energiedak en het compenseren van vliegreizen leverden punten op in de vragenlijst.

UNESCO-school

Het Koning Willem I College heeft duurzaamheid al vele jaren verankerd in zijn kernwaarden. Als UNESCO-school zet het college zich in voor een betere wereld en versterking van duurzaamheid. We zorgen ervoor dat we zo min mogelijk (energie) verspillen en zo min mogelijk afval maken. Het college maakt studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed, wat zich onder andere richt op vrede en mensenrechten. Op die manier levert de school ook een bijdrage aan een betere wereld.

SustainaBul MBO

De SustainaBul geeft scholen inzicht in hoe ze ervoor staan en draagt daarmee bij aan verdere verduurzaming van het onderwijs. Duurzaamheid wordt zo een speerpunt in het beleid en dringt vervolgens door in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel. Gezien 40% van alle studenten op het mbo zit, valt er een hoop impact te behalen. SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om duurzaamheid in het onderwijs te verankeren. 

Heerlijk kerstdiner voor 800 Bossche­naren

19 dec

Op donderdag 19 december organiseert de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch een kerstproeverij voor zo’n 800 minder draagkrachtige inwoners. In samenwerking met enthousiaste vrijwilligers en sponsoren wordt dit grootse evenement mogelijk gemaakt. Studenten van het Koning Willem I College zorgen niet alleen voor het diner en de bediening, maar regelen ook de opvang van zo’n 200 kinderen en ze zorgen dat het evenement veilig verloopt. 

De Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch organiseert de Kerstproeverij dit jaar voor de negentiende keer. Ieder jaar in de week voor kerstmis. “Als vrijwilligersorganisatie bieden we directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin terecht dreigen te komen,” legt Herman Olde Hampsink van de Vincentiusvereniging uit. “De Kerstproeverij is hier een mooi voorbeeld van. Dit steeds groter wordende evenement is in 2001 in het leven geroepen door oud-burgemeester Rombouts, die vond dat we een proeverij moesten organiseren voor onze medemensen.”

Avondvullend programma voor genodigden

Deelnemers worden aangemeld door lokale hulpinstanties en ontvangen een uitnodiging op naam. Het evenement is dus niet voor iedereen toegankelijk. De aanwezigen krijgen naast het diner ook een show aangeboden. Voor de kinderen is er opvang met leuke activiteiten. Na afloop nemen de deelnemers een kerstpakket en een enveloppe met geld mee naar huis. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid als community college 

Vanuit het Koning Willem I College zijn dit jaar in totaal zo’n 95 studenten van vier verschillende afdelingen betrokken. Sinds het begin van de Kerstproeverij doet het college al mee. Maar ieder jaar met meer studenten. “We zien de Proeverij als een mooie kans voor onze studenten om ervaring in de praktijk op te doen. Daarnaast past dit evenement goed bij ons, omdat we als community college onze studenten graag maatschappelijke verantwoordelijkheid meegeven,” vertelt Marino de Bruijn, één van de organisatoren vanuit het Koning Willem I College. “We willen de aanwezigen een fijne dag bezorgen. Zeker in deze tijd van het jaar.”

Studenten KW1C halen € 2.680 op voor 3FM Serious Request

Prachtige optredens, een photobooth, santa runs, plaatjes aanvragen bij DJ Max en natuurlijk de schaatsbaan. De sfeer zat er goed in op de Parade vanmiddag. Ondanks de regen was de opkomst van studenten groot. Hoewel het niet koud was, gingen de handenwarmers, kerstsokken en warme chocomelk als warme broodjes over de toonbank. Alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van mensenhandel. Onder het motto “Wij geven een warme hand aan 3FM Serious Request” stelden studenten van het Koning Willem I College het terrein van het Bosch’ Winterparadijs vandaag volledig in het teken van de landelijke goededoelenactie. Hiervoor werkten zij samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Burgermeester Mikkers sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de studenten: “Het enthousiasme waarmee de studenten deze actie hebben opgezet is geweldig. Het heeft een positieve invloed op deze dag, de stad ’s-Hertogenbosch en de samenleving in het algemeen.” In totaal haalden de studenten €2.680,02 op.

Speciale editie
Het was alweer voor de zevende keer dat studenten van het KW1C allerlei activiteiten organiseerden voor 3FM Serious Request. Deze keer was extra bijzonder, omdat de DJ’s van 3FM er nu zelf bij waren. The LifeLine, de route dwars door Nederland die de DJ’s lopen om geld op te halen, liep dit jaar namelijk door de stad ’s-Hertogenbosch. Er was al een klein feestje losgebarsten toen DJ’s Jorien en Mark rond 14.00 uur op het podium kwamen om het opgehaalde bedrag in ontvangst te nemen. Cor van Gerven, lid College van Bestuur van het KW1C, en Mirabel van Lieshout, docent van het KW1C Evenementbureau, overhandigden de cheque.

UNESCO-school
Cor van Gerven “Als community college en UNESCO-school willen wij bijdragen aan vrede, verdraagzaamheid en een betere wereld, door onze studenten en medewerkers vertrouwd te maken met het UNESCO-gedachtegoed. Ik ben ontzettend trots op onze studenten, om de acties die zij hebben gedaan om geld op te halen, maar ook omdat ze in zo groten getale aanwezig zijn vanmiddag. Voor elke student of medewerker die hier vandaag naartoe is gekomen zijn doneren wij als College van Bestuur één euro aan 3FM Serious Request.”

Slachtoffers van mensenhandel
Met The Lifeline zet 3FM zich dit jaar samen met het Rode Kruis in voor slachtoffers van mensenhandel. ‘Mensenhandel’ staat voor uitbuiting, in combinatie met bedreiging, geweld, afpersing, misleiding of machtsmisbruik. Een kwart van de slachtoffers is minderjarig: jonge mensen lopen meer risico, net als mensen die op de vlucht zijn.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken