Persberichten februari 2021

Start pilot thuis­tests voor corona­vrije bubbels onderwijs Den Bosch

12 feb

Avans Hogeschool start samen met HAS Hogeschool, het Koning Willem I College in Den Bosch, het Amphia Ziekenhuis in Breda en laboratorium Microvida een pilot om te onderzoeken of thuistests, zogeheten antigeen sneltests, op grotere schaal kunnen worden ingezet om coronavrije bubbels te realiseren voor studenten en docenten. Doel is om meer en op een veilige manier onderwijs op locatie te laten plaatsvinden.

“Wij willen meer perspectief bieden aan onze studenten en medewerkers, zonder verhoogd risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus ”, vinden bestuurders Dominique Majoor (KW1 C), Liz Chermin (HAS) en Jacomine Ravensbergen (Avans Hogeschool).

Coronavrije bubbels voor praktijkonderwijs

De onderzoekers richten zich op een oplossing die in enkele stappen en op korte termijn eenvoudig is uit te bouwen naar een systeem waarmee kleine coronavrije bubbels voor een paar duizend studenten gecreëerd kunnen worden. De grootte is mede afhankelijk van het totaal aantal studenten per onderwijsinstelling. Focus in de pilot ligt in eerste instantie bij het praktijkonderwijs dat nu al plaatsvindt op locatie en waar het soms lastig blijkt de anderhalve meter afstand te bewaren.

Met deze pilot wordt onderzocht of met een digitaal begeleide zelfafname een veilige toegang op locatie kan worden gerealiseerd voor groepen studenten. Testen op de onderwijslocatie zelf is vanwege de grote hoeveelheid reisbewegingen, de afstandsregel, de doorlooptijd van een sneltest (15 minuten per individu) een grote uitdaging voor de veiligheid, hygiëne en logistieke haalbaarheid.

Fysiek onderwijs en sociaal contact

In een recent onderzoek op de XL Teststraat van Tilburg is een antigeen sneltest gevalideerd voor afname thuis. Hoewel nog niet gepubliceerd, biedt dit onderzoek mogelijkheden tot verder uitdiepen van deze testen, in dit geval dus om toegang tot fysiek onderwijs mogelijk te maken. Jacomine Ravensbergen: “Veel jongeren verlangen naar fysiek onderwijs en het ontmoeten van hun studiegenoten. Ik hoop dat deze pilot dat voor hen mogelijk gaat maken.”

In het onderzoek wordt ook meegenomen welke roostertechnische aanpassingen nodig zijn voor de bubbels, hoe de oplossing past binnen de huidige wetgeving en of er voldoende acceptatiegraad is voor zelftesten onder de studenten en docenten, die overigens op vrijwillige basis deelnemen.

Groen licht ministerie OCW

De rijksoverheid heeft recent de onderwijsinstellingen uitgenodigd plannen in te dienen om te komen tot een terugkeer naar fysiek onderwijs, en moedigt daarbij samenwerkingen aan. Avans heeft de pilot namens de partners ingediend en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze week groen licht gegeven om het onderzoek op te starten.

De samenwerkingspartners zijn direct van start gegaan om binnen hun eigen organisatie verder invulling geven aan de pilot. Binnenkort worden de eerste studenten en docenten uitgenodigd voor de eerste fase van het onderzoek. En zal meer informatie worden gedeeld over de opzet en uitvoer van de pilot.

Studenten KW1C brengen theater-aan-huis

10 feb

Een lichtpuntje brengen in het dagelijks leven van eenzame ouderen. Met dat doel nam Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken het initiatief om partijen bij elkaar te brengen. Medewerkers van het Koning Willem I College haakten enthousiast aan. Ook zorgexpert Vivent had oren naar dit initiatief.

En ook als studenten van een college dat middenin de samenleving staat, laat je eenzame ouderen niet in de kou staan. En zo ontstond het idee om eerste- en tweedejaars studenten van de opleiding Artiest van het Koning Willem I College een cultureel bezoekje te laten brengen aan Bossche ouderen. 

Op woensdag 10 februari gaven de studenten in kleine groepjes hun mini-optredens. En dat is pas het begin. Tot de zomervakantie kunnen oudere cliënten van Vivent zich aanmelden voor een verrassingsact. Bij de voordeur natuurlijk, want binnenkomen brengt teveel risico’s met zich mee. Zowel de studenten als de ouderen hadden er veel plezier in.

Ook medewerkers van Rabobank ’s-Hertogenbosch e.O. dragen een steentje bij aan het project. Zij ondersteunen het initiatief door persoonlijk een pakketje met lekkernijen naar de senioren te brengen. Dit pakketje werd gemaakt door horeca-studenten van het Koning Willem I College. Een gedicht, een klein liedje, of een betoverende act onder het genot van een verrassing uit een ‘Tasje uit het Land van Koning Willem I College’. Fijne afleiding, als je al maanden nauwelijks de deur uit kunt. Laat staan naar het theater of een restaurant.

“Als Rabobank willen wij bijdragen aan initiatieven om onze lokale leefomgeving te versterken. Zeker in deze lastige tijden. Dit initiatief is ontstaan uit het Bossche anderhalve meter overleg. Het is prachtig om te ervaren dat je juist door krachten te bundelen samen iets moois kan neerzetten. Met handjes en een stukje financiële ondersteuning kunnen we betekenisvol zijn. Ik ben dan ook supertrots op dit mooie resultaat!” aldus Elma Mieras-van Hijum, directievoorzitter van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken.

Het mes snijdt aan twee kanten, want ook studenten hebben een zware dobber aan de lockdown. Zij missen hun school en vrienden en kunnen zich invoelen in de eenzaamheid van de ouderen. Dit is dan ook een stageopdracht waar zij met plezier aan meewerken. "Voor de studenten is dit een goede afwisseling op het vele thuiswerken, ook krijgen ze meteen het resultaat van hun werk te zien. Het was fijn om de blije gezichten te zien.”, vertelt leraar Henk Langenhuijsen van het Koning Willem I College.


Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken