Pers­berichten juni 2021

Intentieverklaring infra-opleidingen

24 jun

Vorige week kwamen vertegenwoordigers van het Koning Willem I College, SOMA College, Civilion Academy en Inframensen Zuid bij elkaar om een intentieverklaring te ondertekenen. Deze partijen gaan vanaf nu nauwer samenwerken op het gebied van infra-opleidingen. Het gezamenlijke doel is te komen tot een duurzaam sterke onderwijsinfrastructuur in Zuid Nederland. 

Alle betrokken partijen zijn momenteel actief op het terrein van opleidingen in de richting van infra, civiele techniek en grond-, weg- en waterbouw. Ondanks dat er voldoende werkgelegenheid is in de infra, blijkt het tegelijkertijd moeilijk om de opleidingen, zowel kwalitatief als kwantitatief, op de gewenste manier invulling te blijven geven. Dit is de aanleiding geweest om juist nu de krachten te bundelen en de intentie uit te spreken om tot een verdere samenwerking te komen. 

Samenwerking op diverse gebieden

In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op de volgende gebieden: personele inzet, werving, onderwijsontwikkeling en programmering, examinering en bevordering van doorstroom naar het hbo, niveau 5. Door op deze gebieden nauwer te gaan samenwerken, streven de organisaties ernaar om de afstand tussen het mbo en bedrijfsleven te verkleinen en tegelijkertijd de doorstroom naar het hbo te bevorderen. 

Vakmanschap 

Het Koning Willem I College, SOMA College, Civilion Academy en Inframensen Zuid zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Peter Postma, directeur van Inframensen Zuid, legt uit: “We rekenen erop dat we hier een eerste stap zetten waarmee het onderwijs in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot aantrekkelijkere opleidingen voor de infrasector in Zuid Nederland gaat komen; een voorbeeld voor de rest van het land.” Aanvullend geeft Frank Fiers, directeur van Civilion Academy, aan: “Door een samenwerking aan te gaan tussen onderwijs en civiele bouw zetten we in op het vinden van talent op alle niveaus en het opleiden tot sleutelvakmanschap. Sleutelvaklieden kunnen slimme, goede oplossingen bedenken voor complexe, technische en logistieke problemen in de civiele bouw.”

Sterke onderwijsinfrastructuur

In de toekomst kan het samenwerkingsverband verder worden uitgebreid. Harry van der Schans, directeur afdeling Bouw-infra, Architectuur en Meubeldesign bij het Koning Willem I College: “We staan zeker open voor een bredere samenwerking met andere (onderwijs)instellingen en bedrijven gekoppeld aan infra-opleidingen. Voor ons is het van belang dat we met elkaar zorgdragen voor een duurzame en sterke onderwijsinfrastructuur in Zuid Nederland."


Studenten Koning Willem I College vaccineren tegen corona

16 jun

Werkervaring opdoen én meehelpen mensen tegen corona te vaccineren. Dat doen studenten van de opleiding Verpleging & Verzorging van het Koning Willem I College uit Den Bosch. Vanaf 19 juni helpen veertig studenten mee op de acht vaccinatielocaties van de GGD Hart voor Brabant. Deze hulptroepen zijn erg welkom, omdat het aantal vaccinaties in de regio is opgeschroefd naar 12.500 prikken per dag.

Leren in echte praktijksituaties
Het werken in de vaccinatielocatie betekent dat de studenten waardevolle werkervaring kunnen opdoen met het werken in een crisis als een pandemie. Marjan Terweij, directeur Verpleging en Verzorging van het Koning Willem I College in Den Bosch: “We zijn ontzettend trots dat onze studenten zich hebben opgegeven om te helpen. Juist in deze crisissituatie is het voor hen relevant om te kunnen leren in echte praktijksituaties en tegelijkertijd een eigen maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. En we zijn natuurlijk ook trots op onze instructeurs, die al vroeg zijn begonnen zich voor te bereiden en hebben meegeholpen de studenten te enthousiasmeren.” Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant vult aan: “Ik ben erg blij dat we in deze crisis de mogelijkheid hebben om studenten de kans te bieden ervaring op te doen. Het is waardevol dat deze zorgmedewerkers van morgen dit in hun bagage hebben. Zij vormen de belangrijkste beroepsgroep in een pandemie. Ook onze crisisorganisatie draait voor een deel op zorgmedewerkers.” 

Training
De studenten gaan zelfstandig aan de slag in de vaccinatielocaties. Als prikker en als voorbereider van het vaccin. Zij voldoen aan de eisen die GGD Hart voor Brabant stelt aan medewerkers en zijn goed ingewerkt en gescreend. Ook staan zij onder supervisie van een arts, zoals alle medewerkers in de vaccinatielocatie. Sandra Das en Eveline Pijnenborg, beiden verpleegkundig instructeur bij het Koning Willem I College, waren de afgelopen maanden al betrokken bij het opleiden van honderden prikkers en ‘optrekkers’ bij de GGD Hart voor Brabant. Zij verzorgen nu de training van de veertig studenten. “Aan alle relevante aspecten besteden we aandacht. Van de praktische gang van zaken met inbegrip van de heersende protocollen tot hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Wanneer iemand bijvoorbeeld flauw valt, is het zaak om meteen een EHBO-er erbij te halen. Zodat het prikken 'gewoon' kan doorgaan, zonder al te veel vertraging op te lopen", verduidelijkt Pijnenborg. Vaardigheden die je in de praktijk vanzelf onder de knie krijgt, weet ook haar collega Das: “Niet voor niets is de praktijk de beste leerschool. Onze studenten zijn nu in de gelegenheid deze unieke kans met beide handen aan te grijpen." 

Nobel
Hoe hebben de studenten tot nu toe zélf de training ervaren? “Dankzij de training weet ik precies wáár in de bovenarm- of bovenbeenspier geprikt dient te worden. Daarover geen enkele twijfel. Het is gewoon een kwestie van doen. Ik ben er dus helemaal klaar voor!", reageert Sam Merkx (19).”Los van de ervaring die ik binnenkort ga opdoen, vind ik het belangrijk dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren om de pandemie onder controle te krijgen." Met dat laatste is haar klasgenoot Romy Sluijter (24) het roerend eens: "Iets betekenen voor de medemens is altijd een goed uitgangspunt. Het leeraspect geldt ook voor mij, al heb ik wel enige prikervaring opgedaan tijdens mijn stage. In feite gaat het om een bepaalde handigheid die je niet snel verleert." 

Win-winsituatie
Claassen tot slot: “Het is ontzettend leuk dat we nu ervaren studenten vanuit het Koning Willem I College uit Den Bosch aan boord hebben. Het gaat om tweedejaars studenten op niveau 3 en 4 die al heel wat in hun mars hebben. Het is een prachtige aanvulling in deze fase van hun opleiding om onderdeel te zijn van onze vaccinatie-organisatie. Een win-winsituatie. Wij zijn blij en trots dat ze ons komen helpen deze periode.”

 

Nieuwbouw Koning Willem I College opgeleverd

2 jun

De oplevering van de nieuwbouw voor het Koning Willem I College is een feit. Dinsdag 1 juni kon de sleutel van het onderwijsgebouw met de unieke houtbouw overhandigd worden. Vanwege de coronamaatregelen waren alleen de direct betrokkenen aanwezig om stil te staan bij dit feestelijke moment. Voorzitter College van Bestuur van het Koning Willem I College Jos van Kessel en directeur Heerkens van Bavel Bouw Peter Kamermans zetten beiden hun handtekening waarmee de oplevering officieel werd bevestigd.

Innovatief techniekonderwijs
Voor het Koning Willem I College is de oplevering van de nieuwbouw een enorme mijlpaal. Jos van Kessel: "Het nieuwe onderwijsgebouw staat voor ons college symbool voor wie we willen zijn en waar we voor staan: een goede school, die investeert in toekomstbestendig en duurzaam onderwijs. Maar ook dé plek in de regio Noordoost-Brabant waar studenten terecht kunnen voor innovatief techniekonderwijs. Daar zijn we trots op.”
 
Circulair en flexibel
De bestaande school heeft met het ontwerp van Nieuwe Architecten een flinke opwaardering gekregen. Met onder andere een eyecatcher in de vorm van een entreegebouw aan het voorplein van de Onderwijsboulevard die steeds is aan te passen aan nieuwe situaties en behoeftes. Peter Kamermans: “Circulair bouwen betekent hier dat de materialen zo veel mogelijk hergebruikt kunnen worden maar ook dat het gebouw flexibel wordt ingezet. We gebruiken biobased bouwmaterialen zoals Scandinavisch hout in de dragende constructies en de kenmerkende spanten. Ook voor ons is de het werk aan het Koning Willem 1 College bijzonder. Vooral vanwege de omvang van het project waar zo’n 600-700 kuub hout in verwerkt is. En door de 60 ton aan stalen verbindingsmiddelen die voor 95% zijn weggewerkt in het hout en dus onzichtbaar blijven. Op deze schaal uniek voor Nederland.”
 
Beste onderwijs
Het complex en het onderwijs wordt door het nieuwe entreegebouw toegankelijker en prachtig zichtbaar aan de Onderwijsboulevard. De binnenstraten en het atrium creëren meer ruimte én verbinden de verschillende afdelingen met elkaar. Het gebouw staat helemaal in dienst van het beste onderwijs, voor studenten en leraren. De diverse installaties zijn bewust in het zicht gelaten. Door middel van QR-codes krijgen studenten inzicht in de techniek die erachter zit. En de school heeft een proefstuk van de constructie gekregen waarin te zien is hoe de metalen verbindingen in de houten spanten zijn geïntegreerd. Zo leveren de bouwers ook na de bouwperiode een bijdrage aan het onderwijs. De cirkel is rond!

Officiële opening
De komende maanden staan in het teken van inrichting en afwerking van het nieuwe onderwijsgebouw, zodat het met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen kan worden. De officiële opening staat gepland voor half september. 
Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken