Persberichten maart 2021

Koning Willem I College lanceert online oriëntatieroute

3 mrt
Vanaf vandaag heeft het Koning Willem I College er een nieuw hulpmiddel bij voor studiekiezers: een online oriëntatieroute. In de interactieve video neemt onze gastheer de kiezer mee door het land van Koning Willem I College. Door het maken van verschillende keuzes komt de kiezer erachter waar zijn of haar interesses liggen. Aan het einde van de route wordt er een persoonlijke routekaart getoond. Met de routekaart en vele andere hulpmiddelen helpen wij bij een juiste studiekeuze.

Uniek concept

Het Koning Willem I college is een van de eerste onderwijsinstellingen die een dergelijke interactieve oriëntatieroute aanbiedt. “We hebben dit extra hulpmiddel ontwikkeld om leerlingen van de middelbare school, maar ook huidige studenten, te helpen bij hun studiekeuze. Een uniek concept dat helemaal aansluit bij de belevingswereld van deze doelgroep. Tegelijkertijd bieden we ze een kijkje op ons college. Door de route te doorlopen krijgen ze een beter beeld van hun interesses en dit kan helpen om tot een juiste studiekeuze te komen,” licht Desiree Vonk, teamleider bij het Studenten Succes Centrum, toe.

Interesses in beeld

Ontdek hier de route naar jouw toekomst. Zo start de online oriëntatieroute. De gastheer neemt je mee op pad door het college en laat diverse afdelingen en gebouwen zien. Hij legt je, op een humorvolle en enthousiasmerende manier, allerlei vraagstukken voor. Ben je een denker of een doener? Werk je graag alleen of samen? Maar denk ook aan vragen als: ben je een spender of een spaarder? De keuzes die je onderweg maakt geven een beeld van jouw voorkeuren en interesses. Dit bepaalt jouw einduitslag, ofwel je persoonlijke routekaart.

Persoonlijke routekaart

De persoonlijke routekaart die de kiezers aan het einde ontvangen, geeft inzicht in hun persoonlijke interesses. Ben je meer een ondernemer, een samenwerker of bijvoorbeeld vooral een ontwerper? Heeft de route je duidelijk gemaakt welke kant je op wilt met je loopbaan? Dan kun je je direct aanmelden voor een opleiding. Heb je nog meer nodig om tot een goede studiekeuze te komen? Dan bieden we diverse vervolgstappen aan, onder andere een gesprek met een leraar of een studiekeuzeadviseur, en filmpjes over opleidingen en afdelingen.

Ontdek je route

De oriëntatieroute is ontwikkeld om middelbare scholieren en studenten te helpen hun koers te bepalen. Met name in deze tijd, waarin het bezoeken van ons college niet mogelijk is, spelen we hiermee in op een behoefte van toekomstige studenten om op een persoonlijke manier kennis te maken met ons college en de mogelijkheden die we bieden.

Ontdek hier de oriëntatieroute. Alle hulp voor studiekeuze overzichtelijk bij elkaar, kijk dan hier.

Vragen?

Voor vragen over de (lancering van de) oriëntatieroute, neem contact op met Desiree Vonk, teamleder Studenten Succes Centrum, bereikbaar via 073 - 62 49 906.

Mbo Theateropleiding Brabant

3 mrt

Licht uit, spot aan. ROC Tilburg en Koning Willem I College presenteren vanaf komend schooljaar 2021-2022 een nieuwe theateropleiding: ‘mbo Theateropleiding Brabant’. Door de krachten te bundelen, komt het beste van twee werelden samen. Daarmee vormen de twee roc’s een nieuw, professioneel en uitdagend programma voor aanstormend theatertalent. De nieuwe theateropleiding wordt gevestigd op de cultuurlocatie LOFT in Tilburg.

Talent in de regio
Waarom een nieuwe theateropleiding als je al twee goede opleidingen op dit gebied hebt? “We hebben veel gepassioneerd theatertalent in Brabant. Zij verdienen het om een goede opleiding te kunnen doen in de regio. Aan de andere kant vraagt de overheid mbo-scholen het aanbod van opleidingen af te stemmen op de vraag in de regio. De cultuursector staat nu eenmaal onder druk. Door onze opleidingen te combineren, zorgen we dat talent ook in de toekomst terechtkan in de regio”, vertelt Marieke Keser, adjunct-directeur van de Academie voor Media, Art & Performance van het Koning Willem I College. En dat er veel talent in de regio is, is ook te merken aan de grote belangstelling voor de nieuwe opleiding.

Meer dan acteren
Guido Bonke, Directeur School voor Kunst, Cultuur en Media van ROC Tilburg: “Door onze opleidingen samen te voegen, hebben we meer studenten. We kunnen hen daardoor maatwerk bieden. Studenten bepalen zelf welk pad zij volgen. Na een basisjaar kiezen de studenten voor een route naar het werkveld of een route waarbij zij doorstromen naar het hbo. Binnen deze routes kunnen zij zich breder ontwikkelen en meer leren over bijvoorbeeld regie of tekstschrijven. De mogelijkheden gaan dus verder dan acteren. De nieuwe opleiding is een bol-opleiding op niveau 4. We werken nauw samen met vervolgopleidingen, dus als een student wil doorstromen naar het hbo, dan is dat goed geregeld.”

Talent ontplooien
De samenwerkingspartners in het werkveld reageren positief. Jetse Batelaan, artistiek leider Theater Artemis: “Theater Artemis staat voor een open en inclusief theaterveld. Een goede theater mbo in Brabant en Noord-Limburg is in onze ogen een cruciale stapsteen voor vmbo-leerlingen richting het hbo kunstvakonderwijs. Zonder mbo theaterinstelling dreigt het theaterveld voor velen een onneembare vesting te worden. Wij verheugen ons op al het theatertalent dat onze regio rijk is. Wij willen daarin zeker de talenten die starten op het vmbo niet missen.”

Ilrish Kensenhuis, Hoofd educatie & publiekswerking bij Het Zuidelijk Toneel: “Het is belangrijk dat er een stevige mbo-opleiding is voor artiesten in de regio. Artiest zijn is een beroep. Zonder mbo artiest-opleidingen bestaat het gevaar dat talenten die uitstromen vanaf het vmbo niet de mogelijkheid hebben zich via het onderwijs verder te ontwikkelen tot de bevlogen en toegewijde kunstprofessionals van de toekomst. HZT is de mening toegedaan dat het de taak van de samenleving en de sector is om juist ook die talenten te helpen, hun ambities te erkennen en deze duurzaam te ondersteunen.
Stephanie Geurtsen, hoofd dagrecreatie Beekse Bergen: “Wij bieden al geruime tijd stage- en werkplekken voor jonge talenten van de artiest-opleiding. Het is mooi om te zien welke creatieve en vernieuwende blik zij meebrengen en de wijze waarop zij hun talent ontplooien op de opleiding én in het werkveld. Zo bestaat een invloedrijk deel van de vaste medewerkers uit oud-studenten. Daarnaast is de nauwe samenwerking tussen docenten en het werkveld nog altijd zeer waardevol. We kijken uit naar een (voortdurende) vruchtbare samenwerking.” Studenten van de theateropleiding hebben vijf dagen per week school, verdeeld in les- en stagedagen. Zij leren hier de veelzijdigheid van het theatervak. Daarnaast volgen ze algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. Studenten kunnen zich aanmelden voor de nieuwe opleiding via de websites van ROC Tilburg en het Koning Willem I College.

Het Koning Willem I College en De Leijgraaf hebben intentie tot fusie

2 mrt

Afgelopen periode hebben het Koning Willem I College en De Leijgraaf onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een intensieve, duurzame samenwerking en de vorm die daarbij het meest effectief is. Gisteren hebben de Raden van Toezicht onafhankelijk van elkaar besloten om het onderzoek voort te zetten, met de intentie om tot een fusie van beide instellingen te komen.

Op basis van een zorgvuldige afweging is het voornemen om eerst een bestuurlijke fusie aan te gaan en vervolgens door te ontwikkelen tot een institutionele fusie.

Beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten

“Zowel de uitkomsten van de onderzoeken, als de uitspraken die zijn gedaan tijdens diverse gesprekken die we met medewerkers, studenten en externe relaties hebben gehad, bevestigen de noodzaak om het onderzoek voort te zetten,” zegt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. “Studentenaantallen nemen de komende tijd naar verwachting verder af. Door samen te gaan kunnen we het beroepsonderwijs in de regio blijven voortzetten. Dit is van belang voor studenten én het bedrijfsleven in de regio Noordoost Brabant. We kiezen hierbij voor een fusie omdat we in de volle breedte een duurzame en intensieve samenwerking willen aangaan”.

Aanvulling en uitdaging

Uit het onderzoek van de afgelopen periode blijkt dat het Koning Willem I College en De Leijgraaf een gedeelde visie hebben op onderwijs en op de wijze waarop het onderwijs invulling krijgt.

“Het onderwijsaanbod vult elkaar aan en een fusie biedt veel innovatiemogelijkheden. Ook zien we een meerwaarde voor de regio in de samenwerking tussen scholen en werkveld,” zegt Peer van Summeren, voorzitter van het College van Bestuur van De Leijgraaf. “De migratie van onder andere de IT-systemen en de afstemming van procedures en werkwijzen vormen een uitdaging. Daarnaast zal een effectieve samenwerking tussen twee organisatieculturen aandacht vragen”.

vervolgprocedure

In mei volgt een definitief onderzoeksrapport, een Fusie Effect Rapportage (FER). In de FER worden - volgens de wettelijke eisen - de effecten van een fusie beschreven.

Aan het eind van de formele procedure die volgt, neemt de minister een besluit. Na een positief besluit van de minister kunnen het Koning Willem I College en De Leijgraaf starten met de bestuurlijke fusie. Naar verwachting zal dit per 1 januari 2022 ingaan. 

De toekomst samen inkleuren

Beide organisaties blijven, ook in deze turbulente tijden, invulling geven aan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. Het Koning Willem I College en De Leijgraaf werkten afgelopen jaren al samen op verschillende dossiers. De komende periode breiden zij dit verder uit. 

“We zijn positief over deze ontwikkeling en kijken er naar uit om samen verder te gaan,” besluit Peer van Summeren.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken