Persberichten november 2019

Het Techniek Atelier ontvangt 200 basisschool­leerlingen

1 nov

Technisch dienstverlener Kuijpers en het Koning Willem I College uit Den Bosch organiseerden op vrijdag 1 november samen een interactief evenement waarbij basisschoolleerlingen uit groep 8 op een leuke manier kennismaakten met het vakgebied Techniek. De organisaties wilden zo een eerste zaadje planten en hopen dat de leerlingen in de toekomst voor techniek kiezen.

Ongeveer 200 enthousiaste leerlingen van 9 basisscholen uit de regio Den Bosch bezochten Het Techniek Atelier van het KW1C aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Daar werden zij welkom geheten door twee ‘techniek professoren’; twee studenten van de afdeling Kind & Educatie van het KW1C. In groepjes deden de leerlingen vervolgens allerlei technische challenges; ze vlogen onder andere met drones, bekeken de wereld door een hololens, programmeerden robots en ze leerden een radiator aansluiten en snijden met een laser snijmachine.

De twee organisaties hopen dat ze met deze dag leerlingen van groep 8 zo hebben kunnen enthousiasmeren dat ze hen in de toekomst welkom kunnen heten voor bijvoorbeeld een leerwerkplek bij Kuijpers of een technische opleiding bij het KW1C.

Docent Jan van Gemert ontvangt onderscheiding

14 nov

Op donderdag 14 november 2019 ontving docent Theater van het Koning Willem I College Jan van Gemert uit Boxtel een koninklijke onderscheiding. Hij kreeg de versierselen uit handen van de burgemeester Naterop van die plaats. Van Gemert werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor de plek en het aanzien van de Kunstvakken in het Onderwijs, met name basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De uitreiking vond plaats in de Stadsschouwburg in Den Haag, waar de jaarlijkse conferentie van de Beroepsvereniging voor docenten Theater en Drama plaatsvond. 

Sinds 1996 is de heer Van Gemert docent drama en coördinator bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Daarnaast is hij sinds 2007 zelfstandig ondernemer en eigenaar van ‘Ruimte2 Adviesbureau cultuur en educatie’ en sinds 2013 coach bij het project ‘onderwijspioniers’ van de Onderwijscoöperatie.

Verder was de heer Van Gemert lid van diverse visitatie- en auditpanels van HBO bachelor- en masteropleidingen, o.a. aan de NHL Hogeschool (2013), de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (2012), de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht (2008 en 2012), de Amsterdamse School voor de Kunsten (2010).
Vanaf 2010 is de heer Van Gemert ook medewerker bij de Vereniging Cultuur-Profielscholen (VCPS). Daarnaast is hij sinds 2007 actief als communicatieadviseur en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de invulling van de gemeenschappelijke website van de VCPS.

Gedurende de periode 2008-2009 was de heer Van Gemert onderwijskundig begeleider van 5 scholen in het ontwikkelnetwerk van de VCPS, waardoor deze scholen hun cultuurprofiel verder konden ontwikkelen. Hij organiseerde o.a. bijeenkomsten t.b.v. van de overdracht van kennis.
Naast zijn werkende leven is de heer Van Gemert sinds 2003 vrijwilliger bij en bestuurslid voor de Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama. Door de jaren heen was hij o.a. redacteur van de nieuwsbrief, trad hij op als onderhandelaar met andere kunstvakberoepsverenigingen en verzorgde de communicatie met de overheid. Verder is hij medeorganisator van symposia en redactielid van het verenigings-tijdschrift 'Dramaforum'. In al deze hoedanigheden zet hij zich in voor de bevordering, verdieping en implementatie van het vakgebied binnen het Nederlandse onderwijs.

Verder vertegenwoordigt de heer Van Gemert de Beroepsvereniging in diverse gremia, o.a. in het Strategisch Beraad Kunstvakonderwijs (sinds 2012) en was hij lid van de Verkenningscommissie Kunstvakken onder auspiciën van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de toekomstvisie op de kunstvakken (2010-2013).
In de periode 2004-2012 was de heer Van Gemert vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Kunstzone. Hij was tevens lid van de redactie van het gelijknamige tijdschrift en schreef in de periode 1999-2019 bijna vijftig artikelen over het drama- en theateronderwijs.

Naast dit alles was de heer Van Gemert initiatiefnemer en medeorganisator van de vakconferentie ‘Theaterdocent in de 21e eeuw’ (2012-2013), is hij sinds 2006 voorzitter van de vaststellingscommissie ‘Drama Vmbo’ bij het College van Toetsen en Examens en is hij organisator van het schrijversevenement 'Boek&Bal’ (sinds 2016). Ook is de heer Van Gemert lid van de subcommissie van de Onderwijs-coöperatie om zo de scholingstrajecten voor docenten in het kunstonderwijs te valideren.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken