Persberichten november 2019

Het Techniek Atelier ontvangt 200 basisschool­leerlingen

1 nov

Technisch dienstverlener Kuijpers en het Koning Willem I College uit Den Bosch organiseerden op vrijdag 1 november samen een interactief evenement waarbij basisschoolleerlingen uit groep 8 op een leuke manier kennismaakten met het vakgebied Techniek. De organisaties wilden zo een eerste zaadje planten en hopen dat de leerlingen in de toekomst voor techniek kiezen.

Ongeveer 200 enthousiaste leerlingen van 9 basisscholen uit de regio Den Bosch bezochten Het Techniek Atelier van het KW1C aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Daar werden zij welkom geheten door twee ‘techniek professoren’; twee studenten van de afdeling Kind & Educatie van het KW1C. In groepjes deden de leerlingen vervolgens allerlei technische challenges; ze vlogen onder andere met drones, bekeken de wereld door een hololens, programmeerden robots en ze leerden een radiator aansluiten en snijden met een laser snijmachine.

De twee organisaties hopen dat ze met deze dag leerlingen van groep 8 zo hebben kunnen enthousiasmeren dat ze hen in de toekomst welkom kunnen heten voor bijvoorbeeld een leerwerkplek bij Kuijpers of een technische opleiding bij het KW1C.

Docent Jan van Gemert ontvangt onderscheiding

14 nov

Op donderdag 14 november 2019 ontving docent Theater van het Koning Willem I College Jan van Gemert uit Boxtel een koninklijke onderscheiding. Hij kreeg de versierselen uit handen van de burgemeester Naterop van die plaats. Van Gemert werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor de plek en het aanzien van de Kunstvakken in het Onderwijs, met name basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De uitreiking vond plaats in de Stadsschouwburg in Den Haag, waar de jaarlijkse conferentie van de Beroepsvereniging voor docenten Theater en Drama plaatsvond. 

Sinds 1996 is de heer Van Gemert docent drama en coördinator bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Daarnaast is hij sinds 2007 zelfstandig ondernemer en eigenaar van ‘Ruimte2 Adviesbureau cultuur en educatie’ en sinds 2013 coach bij het project ‘onderwijspioniers’ van de Onderwijscoöperatie.

Verder was de heer Van Gemert lid van diverse visitatie- en auditpanels van HBO bachelor- en masteropleidingen, o.a. aan de NHL Hogeschool (2013), de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (2012), de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht (2008 en 2012), de Amsterdamse School voor de Kunsten (2010).
Vanaf 2010 is de heer Van Gemert ook medewerker bij de Vereniging Cultuur-Profielscholen (VCPS). Daarnaast is hij sinds 2007 actief als communicatieadviseur en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de invulling van de gemeenschappelijke website van de VCPS.

Gedurende de periode 2008-2009 was de heer Van Gemert onderwijskundig begeleider van 5 scholen in het ontwikkelnetwerk van de VCPS, waardoor deze scholen hun cultuurprofiel verder konden ontwikkelen. Hij organiseerde o.a. bijeenkomsten t.b.v. van de overdracht van kennis.
Naast zijn werkende leven is de heer Van Gemert sinds 2003 vrijwilliger bij en bestuurslid voor de Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama. Door de jaren heen was hij o.a. redacteur van de nieuwsbrief, trad hij op als onderhandelaar met andere kunstvakberoepsverenigingen en verzorgde de communicatie met de overheid. Verder is hij medeorganisator van symposia en redactielid van het verenigings-tijdschrift 'Dramaforum'. In al deze hoedanigheden zet hij zich in voor de bevordering, verdieping en implementatie van het vakgebied binnen het Nederlandse onderwijs.

Verder vertegenwoordigt de heer Van Gemert de Beroepsvereniging in diverse gremia, o.a. in het Strategisch Beraad Kunstvakonderwijs (sinds 2012) en was hij lid van de Verkenningscommissie Kunstvakken onder auspiciën van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de toekomstvisie op de kunstvakken (2010-2013).
In de periode 2004-2012 was de heer Van Gemert vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Kunstzone. Hij was tevens lid van de redactie van het gelijknamige tijdschrift en schreef in de periode 1999-2019 bijna vijftig artikelen over het drama- en theateronderwijs.

Naast dit alles was de heer Van Gemert initiatiefnemer en medeorganisator van de vakconferentie ‘Theaterdocent in de 21e eeuw’ (2012-2013), is hij sinds 2006 voorzitter van de vaststellingscommissie ‘Drama Vmbo’ bij het College van Toetsen en Examens en is hij organisator van het schrijversevenement 'Boek&Bal’ (sinds 2016). Ook is de heer Van Gemert lid van de subcommissie van de Onderwijs-coöperatie om zo de scholingstrajecten voor docenten in het kunstonderwijs te valideren.

Onderwijsteam en student genomineerd voor mbo-prijzen

18 nov

Vandaag, op de Dag van het mbo reikt Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, voor het eerst een prijs uit aan het Onderwijsteam van het Jaar. De Middelbare Horeca School van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch wist door te dringen tot de laatste tien genomineerden. Ook de jaarlijkse Landelijke Ambassadeur mbo wordt vandaag gekozen. Jerald de Leeuw, Student van het Jaar bij het Koning Willem I College, presenteert zich met trots namens het college.

Genomineerd: Onderwijsteam Middelbare Horeca School
Op initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders, de AOb en de MBO Academie wordt voortaan op de Dag van het mbo de prijs voor het Onderwijsteam van het Jaar uitgereikt. Meer dan 50 teams meldden zich hiervoor aan, slechts tien werden er door de beroepsjury genomineerd.

Het team van de Middelbare Horeca School is genomineerd vanwege de prestaties die zij leveren. Zo verzorgt het team al 11 jaar succesvolle leermeester-leerling dagen in samenwerking met het bedrijfsleven. Ook mogen zij zich al 5 jaar de beste horecaopleiding van Nederland noemen en waren ze de eerste opleiding die werkt volgens de principes van de Dutch Cuisine. Een voorbeeld voor anderen.

“Het team is creatief en ondernemend. Onze initiatieven zijn doordacht en worden gedragen door ons hele team. Daardoor zijn we flexibel en wendbaar,” aldus een trotse Twan Musters, adjunct-directeur van de Middelbare Horeca School. “Iedereen beseft dat de ontwikkeling van de student onze belangrijkste drijfveer is.”

Genomineerd: Jerald de Leeuw
Jerald de Leeuw werd in mei verkozen tot Student van het Jaar bij het Koning Willem I College. Zijn creatieve en audio- visuele talent viel al vroeg op en leverde hem al een tweede prijs in Nederland op bij de vmbo-vakwedstrijd Skills Talents. Zijn hobby is inmiddels uitgegroeid tot een eigen bedrijf.

Jerald realiseerde voor de ‘Glazen School’ niet alleen een live uitzending op technisch gebied. Hij bedacht ook het programma en deed zelf de presentatie. Zijn brede portfolio bracht hem tijdens zijn stage bij Talpa / Radio 538. Hier schakelde hij de ochtendshow ‘Evers staat op’ en werkte hij mee aan het afscheid van Edwin Evers. Jerald: “Als je ergens goed in bent én je vindt het leuk om te doen, maak dan van je hobby je beroep en doe wat je gelukkig maakt.”

Pitchen op de landelijke Dag van het mbo
Vandaag presenteren zowel het Onderwijsteam van de Middelbare Horeca School als Jerald de Leeuw zich namens het Koning Willem I College op de Dag van het mbo in Apeldoorn. Vanavond tijdens het aansluitende Ambassadeursgala wordt bekend gemaakt wie de winnaars van dit jaar zijn.

29 en 30 november Open Dag Koning Willem I College

21 nov

De Open Dag van het Koning Willem I College is dit schooljaar zowel op vrijdag 29 als op zaterdag 30 november 2019. Denk je er over om te studeren op het Koning Willem I College, dan ben je van harte welkom. Het is een dag waarop je overal binnen ons college kunt rondkijken. Je kunt vragen stellen aan leraren, maar ook aan studenten. Het is een dag waarop je in de praktijk kunt zien hoe het eraan toe gaat. Op vrijdag presenteren alle afdelingen zich op alle locaties van 16.00-20.00 uur en op zaterdag is iedereen welkom van 10.00-14.00 uur.

Studenten en hun leraren zijn in hun eigen (praktijk)ruimtes aanwezig om je specifieke informatie te geven over hun opleiding. Zij presenteren projecten waar ze op dat moment mee bezig zijn en vertellen je daarover. Op Vlijmenseweg 2 kun je terecht als je interesse ligt op het terrein van Economie, Zorg & Welzijn, Creatief en Horeca & Toerisme.

Techniek en veiligheid
Op Onderwijsboulevard 3 vind je de opleidingen op het gebied van Techniek en Tweetalig onderwijs. Je kunt denken aan Future Engineer, Logistiek Medewerker, Urban design, Expert IT systems and devices of Marketing and Communications Officer (tweetalig). Ook is hier het Kort Middelbaar Vak Onderwijs gevestigd, met onder andere de opleiding Facilitair Medewerker. Op Onderwijsboulevard 1 vind je de opleidingen die te maken hebben met Orde & Veiligheid zoals Beveiliger, Veiligheid en Vakmanschap en Handhaver toezicht en veiligheid.

Sport, bouw en andere locaties
In de hal van Flik-Flak aan de Marathonloop in de Maaspoort presenteert de Sportacademie zich. Voor schilders- en stukadoorsopleidingen kun je terecht in de praktijkruimtes in de Meester Vriensstraat 2 en voor meubeldesign en interieurbouw op de Rietveldenweg 18. De bouwopleidingen kun je bezoeken op de Kleine Elst 11. Alle entreeopleidingen, zoals Assistent dienstverlening en zorg, kun je op Weidonklaan 99-100 vinden. En de Vavo presenteert zich op Stadionlaan 53.

Voor meer informatie kijk op: www.kw1c.nl of bel de opleidingeninfo: 073 – 624 9 600. 

KW1C omarmt wederom Amnesty-actie Write for Rights

22 nov

Het Koning Willem I College doet dit jaar voor het zesde jaar op rij mee aan de schrijfactie Write for Rights voor Amnesty International. Gisteren was de kickoff bij de Entree-opleidingen op de locatie aan de Weidonklaan in ’s-Hertogenbosch. Dat leverde gelijk enkele honderden brieven en kaarten op, gericht aan zowel regeringen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen als (jeugdige) gevangenen en andere slachtoffers. Ook gingen studenten in gesprek met een ex-gevangene uit Nigeria. Een schrijfactie jaren geleden resulteerde in zijn vrijlating.

Zo’n zestig studenten van de Entree-opleidingen schuiven aan om een gastles van Amnesty International bij te wonen. Na wat algemene vragen over mensenrechten, volgt uitleg over het actievoeren door het schrijven van brieven en verzamelen van handtekeningen.

Lawine aan brieven
"Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om burgers eerlijker te behandelen. Geen enkele regeringsleider wil immers bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran", verduidelijkt Rabia Alibaks, medewerker van de mensenrechtenorganisatie. Ex-gevangene Moses Akatugba uit Nigeria, een ambassadeur van Amnesty die óók is meegekomen, vormt het 'levende bewijs' dat grootschalige schrijfacties inderdaad voor het gewenste effect kunnen zorgen. Akatugba (30) vertelt over hoe hij in 2005 in z'n land in de gevangenis belandde na een vermeende diefstal, waarvoor geen enkel bewijs was. Amnesty begon in december 2014 een wereldwijde schrijfactie. Het pleidooi voor zijn vrijlating had liefst 800.000 brieven tot resultaat. "Op 29 juli 2015 kwam ik eindelijk vrij. De brieven hebben mijn leven gered", concludeert Akatugba.

Schrijfactie tot 10 december
Dit jaar voert Amnesty International actie voor jongeren van over de hele wereld. Al deze jongeren zijn het slachtoffer van onrecht. De aanwezige studenten startte gisteren direct met het schrijven van brieven en kaarten. "We zijn een community college in al z'n haarvaten. We staan midden in de maatschappij en dragen ons steentje bij. Deze activiteit sluit daar naadloos bij aan. Ik ben onder de indruk van de grote betrokkenheid van onze studenten", aldus docent Martijn Traxel. De schrijfactie, die ook op andere locaties van het Koning Willem I College zal neerdalen, duurt nog tot de kerstvakantie. Met een (beoogd) piekmoment op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Het college roept studenten en medewerkers op deel te nemen aan de schrijfactie.

UNESCO-school
Het Koning Willem I College is een UNESCO-school en sluit daarom aan bij de missie van UNESCO: ‘Als oorlogen beginnen in het hoofd van mensen, dan moet daar dus ook het verdedigen van vrede beginnen.’ En dat kun je leren. Het college maakt studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed, wat zich onder andere richt op vrede en mensenrechten. Op die manier wil de school een bijdrage leveren aan een betere wereld.
 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken