Persberichten september 2019

KW1C lanceert opleiding voor startende ondernemer

9 sep

In één jaar een eigen bedrijf opzetten én een mbo-niveau 4 diploma halen. Dat is het doel van de nieuwe Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-opleiding Vakman-Ondernemer, die in het nieuwe schooljaar van start gaat op het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch.

De nieuwe opleiding Vakman-Ondernemer gaat van start met 20 studenten. ‘Deze studenten hebben tijdens het intakegesprek, waarvoor ook hun ouders uitgenodigd waren, allemaal aangegeven dat zij graag hun eigen bedrijf willen opzetten. Daar gaan wij hen komend schooljaar zo goed mogelijk bij helpen’, vertelt Suzanne Broeders van het Koning Willem I College, een van de partners van OndernemersLift+. ‘Tijdens de opleiding bieden wij de studenten geen standaard lesprogramma aan, maar gaan zij actief aan de slag met het opstarten van hun bedrijf. Indien zij vragen hebben, kunnen zij bij een van de begeleiders terecht.’

Verschillende richtingen
Ze geeft aan dat de studenten allerlei verschillende richtingen op willen met hun bedrijf. ‘Een van de studenten wil bijvoorbeeld een chauffeursdienst oprichten, een ander gaat aan de slag als meubelmaker en een derde wil het reisbureau van zijn ouders voortzetten. Het zijn dus hele verschillende ondernemingen, die ook allemaal een eigen aanpak vergen. De studenten gaan vier dagen in de week naar school en daarnaast één dag per week stagelopen bij een bedrijf dat actief is in de branche waarin zij zelf willen gaan ondernemen. Tegelijkertijd willen we een aantal ervaren ondernemers betrekken bij de opleiding, zodat de jongeren ook van hen kunnen leren. We komen graag in contact met ondernemers die interesse hebben om hierin iets te betekenen.’

Samenwerking
Daarnaast wil het college ook gebruikmaken van de kennis en kunde die aanwezig is binnen OndernemersLift+. Broeders: ‘Zij beschikken niet alleen over een groot netwerk, maar kunnen onze studenten via bijvoorbeeld de Start-Up Booster met tal van andere zaken verder helpen. Verder zijn er plannen om samen te gaan werken met de ondernemersprogramma’s en -opleidingen van HAS Hogeschool en Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.’

Hand in hand
Volgens Broeders voorziet de nieuwe opleiding duidelijk in een behoefte. ‘In het mbo worden studenten op dit moment vooral nog opgeleid om een beroep te gaan uitoefenen in dienstverband. Maar velen van hen gaan uiteindelijk toch als zzp’er aan de slag. Als ze die stap zetten, blijkt dat in de praktijk toch best moeilijk te zijn. Daarom is het mooi dat bij deze opleiding het leren van ondernemersvaardigheden en het opzetten van een eigen bedrijf hand in hand samengaan.’

Vliegwiel
De bedoeling is dat de opleiding Vakman-Ondernemer in de toekomst gehuisvest wordt op een zichtbare locatie op het Koning Willem I College. Broeders: ‘Wij willen van onderwijs graag ondernemerschap maken. Dat gaat eenvoudiger als wij op een zichtbare plek komen te zitten. Verder zou het geweldig zijn als wij in de toekomst bijvoorbeeld ook een aantal werkplekken kunnen aanbieden voor alumni die als ondernemer aan de slag zijn gegaan, zodat studenten en oud-studenten elkaar verder kunnen helpen met hun onderneming. Wij hopen dat deze vernieuwende opleiding een vliegwiel gaat zijn voor ondernemend onderwijs op mbo-niveau in het algemeen en voor het Koning Willem I College in het bijzonder.’

 

Gemeente en KW1C voor vrede en verdraagzaamheid

13 sep
Op donderdag 12 september reikte Yolande Ulenaers, voorzitter College van Bestuur van het Koning Willem I College, het UNESCO-jaaroverzicht 2018-2019 uit aan wethouder van Duurzame mobiliteit, Talentonwikkeling en Welzijn van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Ufuk Kâhya. 


Het Koning Willem I College maakt als UNESCO-school onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van scholen en gemeentes die zich inzetten voor een betere samenleving.  “Onderwijs legt daarvoor het fundament”, aldus Ulenaers. “Het Koning Willem I College staat voor goed onderwijs met veel ruimte voor innovatie. Maar we gaan verder dan dat. Bijdragen aan een betere wereld is één van onze kernwaarden. Daar hoort ook zorg voor elkaar en zorg voor onze planeet bij.”
Jaarlijks organiseren vele  bevlogen medewerkers en studenten van het college tientallen activiteiten die gaan over de vier UNESCO-thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Denk daarbij aan een schrijfmarathon voor Amnesty International, internationale stages en uitwisselingen, diverse culturele activiteiten en activiteiten in het kader van duurzaamheid.  
Wethouder Ufuk Kâhya: “De hoge ambities en ontwikkelingen van het Koning Willem I College als UNESCO-school juichen wij als gemeente toe. En hierin moeten we verder kijken dan alleen kwalitatief onderwijs. Ook wij hebben hoge ambities als het gaat om talentontwikkeling, gelijke kansen, bijdragen aan een betere wereld, internationale bewustwording en betrokkenheid. Deze waarmaken kunnen we niet alleen. Dit doen we samen met onze onderwijspartners. We vinden het belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen. Ruimte om te dromen over wat ze willen bereiken, ruimte om bij te dragen aan een betere wereld en ook de kansen krijgen om dromen waar te maken. Het KW1C is een echte ‘mogelijkmaker’ binnen èn buiten de gemeente. En daar zijn we trots op!”
Ook in het nieuwe studiejaar maakt het KW1C weer volop werk van de UNESCO-doelen. Zoveel mogelijk klimaatneutrale onderwijsgebouwen is een van de ambities. In de zomervakantie legde het college daarom 920 zonnepanelen op de daken van de campus aan de Onderwijsboulevard.
Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken