Persberichten september 2021

Entreeopleiding biedt toegang

10 sep

Het Koning Willem I College en de Bossche Vakschool (één van de scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs) tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de Entreeopleiding. 

De Entreeopleiding is een mbo niveau 1-opleiding op Assistenten niveau. De Entreeopleiding biedt net als vmbo-basis toegang tot een mbo niveau 2- opleiding.

Afgelopen jaar gingen de twee scholen al een pilot aan waarin een aantal leerlingen van de Bossche Vakschool in hun laatste voortgezet onderwijsjaar deze opleiding met succes doorliepen onder begeleiding van Koning Willem I College.

Praktijkgericht
Door deze mogelijkheid samen aan te bieden kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs al veel praktijkgerichter aan de slag. Ze leren hun vaardigheden voor een deel op hun 'oude vertrouwde' school en voor een deel bij een stagebedrijf. Met deze vorm is er voor leerlingen waarvoor de vmbo-examinering niet passend is een alternatief waardoor zij toch kunnen doorstromen van vmbo naar mbo.

Meer kansen
Fleur Cerini, algemeen directeur Bossche Vakschool en Van Maerlant: “De beroepen die onze (v)mbo'ers straks vervullen, zijn het fundament van onze maatschappij! Met deze samenwerking bieden we juist deze leerlingen en studenten kansen. Onze doelgroep kenmerkt zich door hun talent voor het praktisch leren en voor het vakmanschap van de toekomst. Door dit aanbod creëren we een onderwijsvorm die past bij jongeren die hun beroepsdiploma willen halen in een vertrouwde omgeving, zonder verlies van onderwijsjaren." 

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: “Het hedendaagse onderwijs kenmerkt zich door grote verschillen tussen leerlingen en daarvoor is maatwerk noodzakelijk. Met deze samenwerking kunnen we specifieke leerlingen meer kansen bieden om een diploma te halen en door te stromen naar andere niveaus waardoor het perspectief op werk sterk wordt vergroot.”

Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College: “Het is belangrijk dat leerlingen en studenten een opleiding volgen die qua niveau en richting passend zijn. Op die manier helpen we schooluitval te voorkomen. Door samen te werken met de Bossche Vakschool maken we de overgang van vmbo naar mbo zo gemakkelijk mogelijk.” 

Deze samenwerkingsovereenkomst valt onder een bredere intentie van het Koning Willem I College en de Bossche Vakschool om doorlopende leerlijnen te maken waarin maatwerk, flexibiliteit en kansen creëren centraal staan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Bossche Vakschool Marelle Pronk, bereikbaar op telefoonnummer 073 644 37 77
Koning Willem I College Janneke van Aken, bereikbaar op telefoonnummer 073 624 9 710

 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken