Projecten

Binnen het Koning Willem I College werken we met verschillende bedrijven en instellingen samen, zowel collegebreed als op afdelingsniveau. Denk hierbij aan projecten met onder andere Ondernemerslift+ of Actieplan Leerbanen.

Inter­di­sci­pli­naire pro­jecten

Het Koning Willem I College biedt studenten uit verschillende sectoren de mogelijkheid om te leren en samen te werken aan multidisciplinaire opdrachten vanuit het bedrijfsleven en instellingen. Hierbij is er sprake van een vergaande binnenschoolse integratie van leren en werken aan realistische en betekenisvolle opdrachten. Door de multidisciplinaire integrale opzet leren de studenten rekening te houden met andere vakdisciplines en ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden zoals Ondernemendheid, Denkvaardigheid en Mediawijsheid.

Voor vragen, neem contact op via 06-48452641 / Ingrid van Erp i.vanerp@kw1c.nl

Hier vind je voorbeelden van filmpjes:


Het Talenten Atelier


Het Innovatielab (sector Gezondheid, Welzijn en Sport)

Voor meer informatie over deelname aan deze projecten, kun je hier terecht:

Het Talenten Atelier
Het Innovatielab

Onder­nemers­lift+

Ondernemerslift+ laat bijzonder talent en kansrijke initiatieven uitgroeien tot nieuw ondernemerschap in Noordoost-Brabant. Zij coachen starters, verstrekken leningen met zeer goede voorwaarden en brengen ondernemers in contact met interessante marktpartijen of kennisinstellingen.

OndernemersLift+ richt zich op:

• Ondernemer: starters in Noordoost-Brabant
• Kennis: MKB-ers met een vraag
• Onderwijs: ondernemende studenten en docenten die werken met levensechte projecten.

Neem voor meer informatie contact op via 06 484 526 41 / Mevrouw Ingrid van Erp i.vanerp@kw1c.nl 
 

Actieplan Leerbanen

Regionaal Actieplan Leerbanen bestaat inmiddels 10 jaar en heeft in die jaren ruim 1.200 jongeren aan een leerbaan geholpen. Jongeren zonder startkwalificatie konden in een traject van leren en werken alsnog aan een MBO-diploma worden geholpen.

Door de huidige crisis is het steeds lastiger om jongeren aan een leerbaan te helpen.
Wij zijn altijd op zoek naar geschikte leerbedrijven voor onze jongeren om ze via leren en werken aan een diploma te helpen.

Onze jongeren 
In een traject van leren en werken konden jongeren alsnog aan een MBO-diploma worden geholpen.
Het gaat meestal om jongeren zonder diploma, of hooguit een VMBO-diploma, dat echter niet genoeg is als startkwalificatie. Actieplan Leerbanen gaat in een persoonlijk gesprek de wensen en mogelijkheden van de jongeren na en of er een match is te maken met een bedrijf. Daarna benaderen zij bedrijven om een passende leerbaan te vinden. Dit wordt vooral gedaan binnen het midden- en kleinbedrijf. Belangrijke voorwaarde is dat een jongere gemotiveerd is en weet welk beroep hij of zij wil gaan uitoefenen. Het beheersen van de basiswerknemers vaardigheden is belangrijk voor het slagen van de leerbaan.

Partners
Samenwerking binnen de driehoek van Onderwijs, Ondernemers en Overheid (3 O’s):
Actieplan Leerbanen is een samenwerkingsproject van Onderwijs (MBO, VMBO), Ondernemers (ambassadeursnetwerk, leerbedrijven) en Overheid (afd. Jeugd en Onderwijs en UWV).
Door de samenwerking van de drie O’s wordt voorkomen dat jongeren tussen wal en het schip terecht komen.

Voor meer informatie neem dan contact op met het Bedrijvencontactpunt via 0648452641 / Mevrouw Ingrid van Erp i.vanerp@kw1c.nl of bezoek de website van Actieplan Leerbanen.

Leren en werken

Bij het Servicepunt Leren en Werken Noordoost-Brabant kunnen werkgevers, werknemers, studenten en werkzoekenden terecht met vragen over opleidingen, de arbeidsmarkt en omscholing. Versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Noordoost Brabant. Dat is ons doel.
Leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Werkzaamheden verdwijnen, wijzigen en nieuwe werkzaamheden ontstaan. Baanzekerheid heeft plaats gemaakt voor werkzekerheid. Voldoende actueel opgeleid zijn, is een belangrijke voorwaarde voor succes op de arbeidsmarkt.
Daarnaast zijn wij bekend met de financiële tegemoetkomingen die de overheid of fiscus kan bieden. Een gesprek met een van onze adviseurs is gratis.
Voor meer informatie, kijk op de website van Leren en Werken of neem contact op via 073 62 49 918 / Dhr. Roy van Heumen r.vanheumen@kw1c.nl

Noordoost Brabant Werkt

Samen werken aan oplossingen voor de huidige (crisis) en toekomstige (krapte) problemen op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. Dat is waar Noordoost Brabant Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital, aan werkt. Noordoost Brabant Werkt! is van en voor de netwerkpartners in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.
Het programma richt zich op die arbeidsmarktvraagstukken, die werkgevers, werknemers, werkzoekenden, overheden en onderwijsinstellingen alleen niet kunnen oplossen. Alleen samen lukt het om een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren. Samen werken we daarom aan meer inzicht in personeelsbehoefte, meer banen, minder werkzoekenden, meer stages, minder personeelsknelpunten, meer arbeidsmobiliteit en effectievere opleidingsprogramma’s. Oftewel: een excellente arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant.
Kijk voor meer informatie op de website van Noordoost Brabant Werkt of neem contact op via 073 620 09 18 / Dhr. Roy van Heumen r.vanheumen@kw1c.nl

Grow Campus

De Grow Campus biedt bedrijven in de agrifood sector, start-ups en (mkb-)ondernemers de mogelijkheid om ambities te verwezenlijken en hun toppositie in agri&food te versterken of te creëren. De Grow Campus is een toplocatie waar hoogstaand (beroeps)onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemers uit de agrifood en buiten de sector samenkomen en samenwerken aan:
• Product- en business ontwikkeling (open innovatie) voor (mkb) bedrijven en start-ups
Innovatieve nieuwe producten, diensten, distributie- en business modellen. Er liggen kansen om de omzet uit innovatie te vergroten. Samenwerking en open innovatie kunnen hierbij helpen.
• Leven lang leren voor alle bedrijven, van groot tot klein.
Human capital. Mensen zijn en blijven ons belangrijkste kapitaal. Leven Lang Leren is cruciaal om voorop te blijven lopen in de sector.

De Grow Campus vormt met haar partners en initiatiefnemers een breed netwerk van partijen en bedrijven uit de gehele agrifood sector en daarbuiten. De kern van de Grow Campus wordt gevormd op de Onderwijsboulevard in 's-Hertogenbosch.
Bekijk voor meer informatie de website van Grow Campus 
De persberichten van Grow Campus lees je hier.

 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken