Voorgenomen fusie met de Leijgraaf

Fusie - brief naar ouders

29 apr

Sinds eind vorig jaar doen De Leijgraaf en het Koning Willem I College onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Zoals het er nu naar uitziet ontstaat er één nieuwe school: het (nieuwe) Koning Willem I College. 

We hebben je hier al eerder over geïnformeerd en via deze brief willen we jouw ouders/verzorgers hier ook in meenemen. Daarnaast vertellen we jullie graag meer over belangrijke ontwikkelingen, zoals een leven lang ontwikkelen en het nationaal programma onderwijs. Wil je deze brief daarom ook aan je ouders of verzorgers laten lezen?  

Waarom fuseren?
De Leijgraaf en het Koning Willem I College bieden beide beroepsonderwijs van goede kwaliteit. We richten ons op de regio Noordoost Brabant, waar veel sociale en economische kansen zijn. Ons onderwijs draagt bij aan jouw ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal jongeren de komende jaren flink afneemt. Wij willen voorkomen dat dit effect heeft op het beroepsonderwijs in de regio Noordoost Brabant. Met de fusie gaan we ervoor zorgen dat je uit nog meer opleidingen kunt kiezen dan nu, je een optimale begeleiding blijft krijgen en dat het onderwijs in de buurt blijft.

Wanneer gaan we fuseren?
Na een positief besluit van de minister willen we vanaf januari 2022 starten met de fusie. In de tussentijd blijven we onderwijs bieden zoals we altijd al deden. In de afgelopen jaren werkten De Leijgraaf en het Koning Willem I College al samen op verschillende gebieden. In de komende periode breiden we dit steeds verder uit. 

Een leven lang ontwikkelen
Een leven lang ontwikkelen is een belangrijk onderwerp dat op alle mbo scholen leeft. De arbeidsmarkt verandert snel. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen hiervoor in de plaats. In sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de ICT en techniek is inmiddels een flink tekort in menskracht ontstaan. En sinds de uitbraak van het coronavirus is leren en ontwikkelen extra belangrijk geworden. Door het coronavirus is er namelijk werk verdwenen of verschoven. Het is dus noodzakelijk dat werkzoekenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen. De Leijgraaf en het Koning Willem I College bieden nu al mogelijkheden zodat je een leven lang kunt ontwikkelen. Dit gaan we samen voortzetten. Want een samenleving die nooit stilstaat, vraagt om experts die daar op in kunnen spelen.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Een ander belangrijk thema dat De Leijgraaf en het Koning Willem I College nu al samen afstemmen is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is een landelijk programma dat er op gericht is om vertragingen en achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis aan te pakken. We trekken in de komende periode samen op om te komen tot een ‘nieuw normaal’, waarbij de lessen die we geleerd hebben in deze coronatijd, bijvoorbeeld rondom het leren op afstand, gebruiken om ons onderwijs verder te verbeteren. 

Veel gestelde vragen en antwoorden
We kunnen ons heel goed voorstellen dat jij of je ouders/verzorgers vragen hebben over deze informatie. Je kunt hiervoor mailen naar communicatie@kw1c.nl. De meest gestelde vragen en antwoorden vind je op www.kw1c.nl. Zo hopen we je steeds op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, 

Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur Koning Willem I College

Dominique Majoor, lid College van Bestuur Koning Willem I College

Peer van Summeren, voorzitter College van Bestuur De LeijgraafUpdate eventuele fusie met De Leijgraaf

 

Waarom hebben de Raden van Toezicht dit besloten?

We kiezen ervoor om het onderzoek naar een fusie voort te zetten omdat wij van mening zijn dat dit goed is voor het beroepsonderwijs in de regio Noordoost Brabant. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst wanneer de studentenaantallen naar verwachting krimpen. Omdat we op alle gebieden willen samenwerken, past een fusie hier het beste bij.

In de afgelopen periode hebben we gezien dat we een gedeelde visie hebben op onderwijs en de manier waarop we dit geven. Het onderwijsaanbod vult elkaar aan en met een fusie kunnen we dit samen verder ontwikkelen. Ook voor de samenwerking tussen andere scholen en het werkveld is een fusie van meerwaarde. 


Wat gaat er nu gebeuren?

Voordat de fusie echt een feit is, moet er nog heel wat gebeuren. Daarom gaan we nu eerst verder met het onderzoek. In mei hebben we een definitief onderzoeksrapport gereed. Aan het eind van de formele procedure die volgt, neemt de minister een besluit. Na een positief besluit van de minister kunnen het Koning Willem I College en De Leijgraaf starten met de bestuurlijke fusie. Naar verwachting zal dit per 1 januari 2022 ingaan.  


Wat houdt deze fusie in voor jouw school en opleiding? 

Het doel van deze fusie is dat jij en toekomstige studenten goed beroepsonderwijs in de regio kunnen blijven volgen. Nu én in de toekomst. Onderwijs dat goed is afgestemd op de arbeidsmarkt van de regio Noordoost Brabant. Deze fusie helpt hierbij. Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit precies voor jouw opleiding gaat betekenen. 


Kan ik mijn lessen op mijn eigen school blijven volgen? 

Voorlopig blijft het onderwijs op het Koning Willem I College en De Leijgraaf zoals je het gewend bent. Je volgt jouw lessen op jouw huidige school en krijgt les van jouw huidige leraren. In de toekomst kan er wellicht wat gaan veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan informeren we je hier natuurlijk op tijd over.


Hoe word ik op de hoogte gehouden?

In de komende periode gaan we jou goed informeren op momenten die belangrijk zijn. Ook betrekken we de studentenraad bij alle stappen die we zetten. Wil je op de hoogte blijven? Check dan de nieuwsberichten op Ons Portaal en de KW1C app en op www.kw1c.nl. 

We zijn positief over deze ontwikkeling en kijken er naar uit om samen verder te gaan. 


Met vriendelijke groet,


Namens het College van Bestuur,

Stephanie Kuiper,

Directeur Studenten Succes Centrum

FAQ studenten fusie De Leijgraaf

De complete lijst met FAQ rondom de voorgenomen fusie met De Leijgraaf lees je hier terug.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken