Opleiding fotograaf (bol)

Foto’s maken – Foto’s ontwikkelen – Freelance werken – Compositie- en kleurgevoel – Creativiteit –Digitale beeldbewerking – Technische apparatuur – Geduld – Leiding nemen – Ruimtelijk inzicht.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Elk leerjaar is opgebouwd uit vier periodes van tien weken.

Afhankelijk van het leerjaar en de periode worden de volgende vakken aangeboden:
fotografie, digitale beeldbewerking, vormgeving, management, Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, loopbaan en burgerschap en rekenen.

Je krijgt les in de vorm van projecten, MAPLAB (waar je samenwerkt met andere opleidingen en externe opdrachtgevers), instructielessen en lezingen door externen.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding fotograaf (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als fotograaf werk je meestal als freelancer bijvoorbeeld voor reclamebureaus, media, bedrijven, overheid en/of consumenten.

Je bedenkt opstellingen van beelden en voert deze uit.  Om dit goed te kunnen moet je compositie- en kleurgevoel hebben. Om de ideeën van de opdrachtgever te kunnen vertalen naar beelden, moet je je kunnen verplaatsen in andere mensen. Je bent creatief en kunt artistieke ideeën technisch omzetten.

Als fotograaf werk je met professionele apparatuur. De technische ontwikkelingen in het vakgebied gaan snel. Het is daarom van belang dat je je vakkennis bijhoudt. Bij dit alles moet je flexibel zijn en goed in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Omdat het werk vaak onder tijdsdruk plaatsvindt, moet je ook stressbestendig zijn.

Daarnaast moet je creatief, flexibel en communicatief zelfstandig zijn en ook goed kunnen samenwerken.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie, Zorg en Welzijn, Landbouw met wiskunde of nask 1
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Vanaf het tweede leerjaar ga je stage lopen bij een erkend leerbedrijf.

In het tweede leerjaar is het een oriënterende stage van tien weken. In het derde en vierde jaar ga je steeds meer als volwaardig werknemer functioneren. Je loopt dan jaarlijks twee periodes van tien weken stage.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, inlevert of toont:
   o paspoort
   o identiteitsbewijs
   o rijbewijs
   o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.
 • Bij deze opleiding is het onder andere van belang dat je creatief bent. Daarom nodigen we je uit voor een gesprek met vakdocenten. Zij beoordelen je creatieve vermogen aan de hand van een door jou gemaakte opdracht en je portfolio. Hierdoor krijg je beter in beeld of deze opleiding bij je past. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken