Genie gevechtsondersteuner II

Aankomend onderofficier grondoptreden (1)

Genie gevechtsondersteuner II

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 26034

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Heb jij evenveel belangstelling voor het leger als voor techniek? Via deze opleiding word je Soldaat Genie en kun je aan de slag bij Defensie.

Naast de opleiding tot basis beroepsmilitair wordt ook de basis gelegd voor je optreden als Soldaat Genie. Je leert werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren aan constructies en het onderhouden daarvan. Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap (en cyber-aware) en militaire rechtspositie.Ook doe je veel aan sport, fysieke training en persoonlijke vorming. Je leert de juiste beroepshouding toe te passen, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en doorzetten. Onderdelen zijn kaartlezen, waarnemen, bouwen van observatieposten, hindernissen opruimen, radioverbindingen, militaire EHBO, hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Je krijgt les van docenten met een defensie-achtergrond en militaire instructeurs van Defensie. 

De opdrachten die je uitvoert, worden bijgehouden in een werkmap (portfolio). Daarmee toon je aan wat je geleerd hebt. Aan het eind van de opleiding laat je, door middel van een proeve van bekwaamheid, zien dat je bekwaam bent. 

Als Soldaat Genie werk je bij Het Wapen der Genie, dat is het bouwbedrijf van de Koninklijke Landmacht. Je werkt aan de aanleg van bruggen en wegen. Daarnaast bouw je mee aan een complete infrastructuur met gebouwen, bunkers en observatieposten inclusief sanitaire voorzieningen voor Nederlandse militairen in missiegebieden.

Je ondersteunt het optreden van de gevechtseenheden door het vrijmaken van de weg of bij het aanleggen en opruimen van hindernissen. Je zorgt ervoor dat de mensen en je kameraden tegen gevaarlijke stoffen en explosieven worden beschermd.

Je krijgt, net als alle beroepsmilitairen, een legeruniform. Als je te ver van de opleidingslocatie in Vught of Wezep woont, kun je blijven overnachten op de kazerne. Je bent ook wel eens een weekend of een aantal schooldagen op oefening.

Je gaat werken bij het onderdeel de Genie van het Commando Landstrijdkrachten. Je werkt vier dagen per week aan genie-opdrachten en je krijgt één dag per week theorie.

Aanmelden voor deze opleiding?  

  • Informatie over deze opleiding vind je op 
    https://werkenbijdefensie.nl/bbl-genie. Via deze site meld je je ook aan.
  • Deze opleiding is een samenwerking tussen het Koning Willem I College en Defensie.
  • Als je bent aangenomen dan word je definitief ingeschreven bij het Koning Willem I College.

Defensie betaalt de kosten voor de gehele opleiding.

Indien je bent toegelaten tot de opleiding vraag je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Sport Medisch Advies (SMA) aan.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
  • Je bent 17 jaar of ouder
  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 ± € 102,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters